Sadodoties rokās, mēs varam paveikt to, ko viens vai divi nespēj!

Mīļie “Mīlestības Mājas” draugi un atbalstītāji!

Ir iesākusies aukstāka sezona bet mājas gāzes apkures projekts dokumentālu iemeslu dēļ ir ievilcies laikā. Turpinām “Mīlestības Māju” apkurināt ar elektrību, kas ir ļoti dārgi. Tāpat darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai pabeigtu remontdarbus “Mīlestības Mājas” pirmsskolā un sākumskolā, lai bērni varētu darboties jaunās un siltās telpās.

Lai pabeigtu mājas remontu un samaksātu par dārgo siltumu, mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts!

Mēs saprotam, ka finansiālā situācija Latvijā nav vienkārša, bet sadodoties rokās, mēs varam paveikt to, ko viens vai divi nespēj. “Mīlestības Māja” ir pedagoģijas, personīgās attīstības un emocionālās veselības centrs ģimenei, kurā tiek īstenota  inovatīva Latvijas speciālistu radīta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu apmācīšanas un audzināšanas sistēma ‘Mīlestības pedagoģija.’ Šī ir jauna izglītības pieeja, kas uzlabos un jau uzlabo daudzu bērnu dzīvi, mācot bērniem dzīvi mīlēt!

Ieguldot kaut ko no sevis, arī Tu vari piedalīties šī projekta celtniecībā, tā piešķirot savai dzīvei dziļāku jēgu!

Ziedojumu konts: 

Nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”, Reģ.Nr.: 40008249182, Konta Nr.: LV12UNLA0050023952554, Gustava Zemgala gatve 48, Rīga, LV-1039. Nodibinājumam “Fonds Mīlestības pedagoģija” piešķirts sabiedriskās labuma organizācijas statuss