Sadodoties rokās, mēs varam paveikt to, ko viens vai divi nespēj!

Ziedojumu konts: 

Nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”, 

Reģ.Nr.: 40008249182, Konta Nr.: LV12UNLA0050023952554,

Gustava Zemgala gatve 48, Rīga, LV-1039.

Nodibinājumam “Fonds Mīlestības pedagoģija” piešķirts sabiedriskās labuma organizācijas statuss