Mīļie “Mīlestības Mājas” draugi un atbalstītāji!

Projekts “Mīlestības Māja” turpina tapt soli pa solim. Projekts, kurā tiek īstenots mūsdienu bērniem tik nozīmīgs izglītības virziens “Mīlestības pedagoģija”, kas stiprina bērna pašapziņu, atver kreativitāti, sarunājas ar bērnu par to ko viņš jūt, palīdz bērnam apzināties savus talantus un spējas.  Šis projekts īsteno dzīvu pedagoģiju, kura ņem vērā cilvēka garu, dvēseli, racionālo intelektu un māca bērnam mīlēt sevi un dzīvi.

5 gadus, priekš bērniem esam cēluši vietu, kur var tikt īstenots šis pedagoģijas virziens, esam akreditējuši mācību programmas un šobrīd esam sagaidījuši tik ilgi gaidīto – gāzes apkures pieslēgumu mājai. Apkures katls arī ir uzstādīts. Ir palicis pavisam nedaudz – ievilkt apkures sistēmu mājas iekšpusē līdz galam. Tam pietrūkst līdzekļi – 4000 Eur. Aicinām visus palīgā ziedojot, vai tiem, kas mācās Mīlestības Mājā un kam ir iespēja mācību maksu samaksāt uz priekšu, to darīt, lai kopējiem spēkiem atkal paveicam šo grūto uzdevumu un Mīlestības Mājas visos koridoros būtu silts.

Padari savu dzīvi jēgpilnu un piedalies projektā, kas ceļ nākotnes pedagoģiju un rūpējas par bērnu dzīvīguma saglabāšanu un viņu bērnību!

Sadodoties rokās, mēs varam paveikt to, ko viens vai divi nespēj!

Ziedojumu konts: 

Nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”, Reģ.Nr.: 40008249182, Konta Nr.: LV12UNLA0050023952554, Gustava Zemgala gatve 48, Rīga, LV-1039. Nodibinājumam “Fonds Mīlestības pedagoģija” piešķirts sabiedriskās labuma organizācijas statuss