ATBALSTI MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJAS GRĀMATAS IZDOŠANU!

Šī grāmata ir iedrošinājums un stiprinājums tiem, kas iet mīlestības ceļu un ceļa zīme tiem, kas grib iet. Šī grāmata ir arī saruna  par sevi, dzīvi, mīlestību, bērnu audzināšanas kontekstā.

Mīlestības pedagoģija ir Latvijā tapis, inovatīvs pedagoģijas virziens, kas met izaicinājumu mūsdienu laikmeta valdošajai pedagoģiskajai domai – par bērnu audzināšanu ļoti intelektuālā, virspusējā  un steigas pilnā garā. Vārds mīlestība pirmajā brīdī var šķist naivs, zinātniski pamatotam pedagoģijas un bērnu terapijas virzienam, tomēr jau ar pašu nosaukumu sākas šis izaicinājums un reizē – piedzīvojums. Mīlestība ir īsts piedzīvojums! Piedzīvojums, kurš tik ļoti pietrūkst cilvēciskajā komunikācijā un ikdienas dzīvē, mūsdienu laikmetā. Par mīlestību nevar samaksāt. Par to nemaksā algu. Mīlestību cilvēks izvēlās kā dzīves ceļu, kā aicinājumu. To var izvēlēties katrs, lai kādā situācijā atrastos. Mīlestība ir stiprāka par jebkādu ļaunumu. Mīlestības izaicinājums ir veiksmes ceļš. Tas kurš mīl, ir veiksmīgs. Mīlestība prasa savu cenu un  tā var būt pietiekoši augsta, tādēļ ne katrs sasniedz veiksmes virsotni.

Rekvizīti ziedojumiem:

Nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”

Reģistrācijas numurs: 40008249182

Konta Nr.:LV12UNLA0050023952554

Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 48, Rīga, LV-1039