“Cilvēkam ir spārni!” – tam tic Mīlestības pedagogs. Cilvēkam no bērnības ir jāmācās dzīvi mīlēt, izdzīvot, to radot un esot par saimnieku savai dienai. Cilvēkam ir dota vara radīt, un jēgpilnu dzīvi cilvēks piedzīvo tikai tad, kad pats rada un aktīvi piedalās savas pasaules radīšanā.

Mīlestības pedagoģija ir Latvijā tapis, inovatīvs pedagoģijas virziens, kas met izaicinājumu mūsdienu laikmeta valdošajai pedagoģiskajai domai – par bērnu audzināšanu ļoti intelektuālā, virspusējā  un steigas pilnā garā. Mīlestības pedagoģija ir iniciatīvas audzināšanas un atjaunošanas pedagoģija. Mīlestības pedagoģijas inovitātes būtība ir tajā, ka pedagoģijas procesā tiek integrētas psihoterapeitiskas metodes, kas stiprina vesela un talantīga bērna personību un dziedina ievainoto. Mīlestības pedagoģija ir stiprinoša pedagoģija, kuras mērķis ir palīdzēt bērnam apzināties sevi, ieraudzīt savas dzīves jēgu, savu dziļāko aicinājumu un talantus.

Katrā 10 soļu apmācības programmas sadaļā tiek detalizēti apskatīts katrs no Mīlestības pedagoģijas instrumentiem un attēloti soļi, kā šos instrumentus iedzīvināt audzināšanas un apmācību darbā ar bērniem. Katra sadaļa ir papildināta ar “Mīlestības Mājas” skolotāju un vecāku praktiskiem stāstiem no pieredzes par dzīvi kopā ar bērniem Mīlestības pedagoģijas kontekstā.

NOFORMĒT PASŪTĪJUMU

Vārds, Uzvārds*

epasts*

Nodaļas Nr.: vēlos saņemt uz vietas / pasūtīt pa pastu/

 • MĪLESTĪBAS LĒMUMS MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJĀ
  5 EUR
  Mīlestības lēmums – viens no galvenajiem instrumentiem Mīlestības Pedagoģijā. Mīlestība – tā ir attieksme, kura veidojas, pieņemot atbilstošu lēmumu. Mīlestības lēmums ir spēcīgs dzīves pārmaiņu instruments, tā ir atslēga, kas būtiski izmaina situāciju ģimenē.
 • SARUNA PAR JŪTĀM AR BĒRNU
  5 EUR
  Šis solis stāsta par satikšanos bērna jūtās. Kāpēc tas ir nepieciešams un kā to izdarīt? Ja bērns paliek viens spēcīgā pārdzīvojumā, nav līdzās cilvēka ar ko to līdzdalīt….viņš šajā spēcīgi sāpīgajā pārdzīvojumā iesprūst un tas ietekmē visu cilvēka dzīvi.
 • BRĪVĀ RADOŠĀ SPĒLE
  5 EUR
  Brīvā spēle ir radoša darbnīca bērnam, kurā viņš atkal var atrast sevi, savu radošo, unikālo būtību un atklāt šo savu dvēseles istabu, kurā viņš satiek pats sevi, savu iedvesmu un Dievu. Brīvā spēle atjauno cilvēka saikni ar viņa vienreizējo unikālo būtību.
 • RITMS
  5 EUR
  Ritms ir audzināšanas un apmācīšanas instruments, kas sevī ietver disciplinēšanas, mācīšanas un audzināšanas funkcijas. Ja bērnu starpā, grupā vai ģimenes attiecībās ar bērnu ir haoss, trakošana, tad tā ir zīme, ka tieši šajā dzīves situācijā pietrūkst ritma vai ritmiska elementa. Ritms visu nomierina un sakārto.

ATBALSTI MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJAS GRĀMATAS IZDOŠANU!

Šī grāmata ir iedrošinājums un stiprinājums tiem, kas iet mīlestības ceļu un ceļa zīme tiem, kas grib iet. Šī grāmata ir arī saruna  par sevi, dzīvi, mīlestību, bērnu audzināšanas kontekstā.

Rekvizīti ziedojumiem: Nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”, Reģistrācijas numurs: 40008249182, Konta Nr.:LV12UNLA0050023952554, Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 48, Rīga, LV-1039.

Grāmatas izdošana plānota 2018. gadā.