Mīļie Mīlestības Mājas un Mīlestības pedagoģijas draugi! Šobrīd iespējams iegādāties Mīlestības pedagoģijas tematiskās sadaļas.

Katalogs

Katra nodaļa tiek sirsnībā un mīlestībā izstrādāta, domājot par katru no jums – tiem, kas nesīs tālāk Mīlestības pedagoģijas idejas savās mājās, savās izglītības iestādēs. Lai katra izstrādātā nodaļa kļūst par dāvanu – “kartiņu” ar daiļu vēstījumu cilvēka dvēselei!

Saturs: liecība, reāls stāsts no dzīves; teorētisks metodes apraksts; meditācija un praktisks vingrinājums darbam ar sevi.

ATBALSTI MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJAS GRĀMATAS IZDOŠANU!

Lēnām top daudziem tik ļoti gaidītā grāmata MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJA! Grāmatas izdošana paredzēta 2018. gadā un tajā būs aprakstītas metodes, kuras izmanto psiholoģes Inas Grasmanes izstrādātā terapeitiska audzināšanas un apmācību sistēma Mīlestības pedagoģija.

Katra nodaļa, kurai ir sava tematika, sastāvēs no šādām apakšnodaļām: liecība, reāls stāsts no dzīves / Teorētisks metodes apraksts / Meditācija / Praktisks vingrinājums darbam ar sevi, kas ļauj dziļāk iepazīt sevi.

Rekvizīti ziedojumiem: Nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”, Reģistrācijas numurs: 40008249182, Konta Nr.:LV12UNLA0050023952554, Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 48, Rīga, LV-1039.