TERAPIJAS GRUPA – SIEVIŠĶĪBAS SPĒKS – VĪRIETIM UN SIEVIETEI

Otrdienās plkst. 15:00 – 18:00

Mīlestības Mājā, Gustava Zemgala gatve 48, Rīga

Sievietei, lai atklātu sevi, savas sievišķās identitātes spēku.

Vīrietim, lai dziļāk iepazītu sievieti un sievišķo daļu sevī.

Terapijas grupu vada psiholoģe,

 Izglītības un terapijas centra “Mīlestības Māja” vadītāja,

 apmācību programmu vecākiem un pedagoģijas speciālistiem autore,

Ina Grasmane

Dzīva, vesela, gudra sievišķība spēj pārveidot, transformēt, atraisīt attīstībai un mīlestībai.

Sievišķību veido pareizi lēmumi.  Situācijas var būt dažādas – sarežģītas, traģiskas, sprostam līdzīgas, arī bezizejas… Neskatoties uz to, sieviete ir aicināta iet savu sievišķības iniciācijas ceļu… Kļūt brīva. Tātad sievišķības attīstīšanās ceļš ir  pārbaudījumu un uzdevumu ceļš. Ja ir pārbaudījumi, tad ir iespēja tos pārvarēt. Katram  ir šī iespēja – pārvarēt un pārmainīt.  Sieviete ir pārmaiņu avots. Tur, kur sieviete iet iekšējo iniciācijas ceļu, viss attīstās un mainās… Lai paveiktu savas  dzīves uzdevumus, sievietei ir jāapzinās “atslēgas”, kuras, paņemot rokās,  var uzvarēt ļaunumu. Kādas tad ir šīs atslēgas?

Vīrietis, kurš iepazīst sievišķo sevī, iemācās cienīt vienreizējo, unikālo un tik atšķirīgo emocionālo daļu gan sevī, gan  sievietē. Šāds vīrietis  ir bagāts, veiksmīgs, spēj harmonizēt un iedrošināt. Vīrietis, kas spēj satikt un apzināt emocionālo, empātisko sevī, spēj to pielietot attiecībās ar sievieti un bērniem, ir pilnīgāks. Tas ir mīlēts vīrietis.

Tur, kur vīrietis iet līdzās sievietei un meklē iespēju iepazīt sievišķo, satikt to…cienīt…apstiprināt, vairojas labklājība un prieks.

10 terapeitiskas tikšanās mazā, slēgtā grupā sniegs iespēju meklēt atbildes uz  jautājumiem par identitāti un  atvērs telpu būšanai kopā  katra personiskās dzīves izaicinājumos un pārbaudījumos.

Terapijas grupa palīdzēs katrai sievietei meklēt tās sievišķības “atslēgas”, kas sievieti ieved dimensijā, kurā Sievišķais dzīvi un pārveidojoši bagātina pasauli, savukārt vīrietim dos iespēju dziļāk iepazīt un izprast sievišķo, kopjot sevī spēju būt blakus sievietei, atklājot vīrišķā spēka jaunas kvalitātes.

Terapijas grupa norisināsies

otrdienās, no pl. 15.00 – 18.00

Kristīga Terapijas centra “Mīlestības Māja” semināru telpās.

Dalības maksa 30 eur par nodarbību sesiju. Pirmā reize bez maksas.

Samaksas veids –  par visu ciklu uzreiz vai iespējams sadalīt maksu divās vai trīs daļās.

Piesakies jau šodien!

Reģistrē dalību!

Dalības maksa: 30 eur par vienu reizi. Pirmā reize bez maksas.
Samaksa veicama par visu kursu uzreiz (iespējams sadalīt maksu arī divos vai trīs maksājumos).