SVĒTKI KĀ BĒRNU AUDZINĀŠANAS INSTRUMENTS

Mīlestības pedagoģijā viens no audzināšanas instrumentiem ir svētki. Svētki kā stāsts. Kā svinot, izdzīvot stāstu, kas izstāsta dzīvi? Kā izdzīvot dzīvi, to svinot?

Mīlestības pedagoģija  māca mīlēt dzīvi… to svinēt… un grimt dziļāk patiesībā par dzīves likumiem… Svētki ir bērna valoda. Ja pavērosim bērnus dziļāk, pamanīsim, ka viņi gaida svētkus, tad tos svin… tad atcerās un jau atkal pēc brīža gaida jaunus svētkus. Mīlestības pedagoģija, caur svētku svinēšanu uzrunā bērnu… liek domāt… piedzīvot un attīstīties… Svētku tradīcija atstāj neizdēšanamas pēdas bērna dvēselē. Mīlestības pedagoģija to apzināti izmanto svētkus, lai raisītu garīgu vērtību veidošanos cilvēkā kā arī svētki ir pārdzīvojums, kas rosina dziļāku sarunu ar bērnu par viņu pašu….

Saturs: Liecība, reāls stāsts no dzīves /Teorētisks metodes apraksts / Meditācija /Praktisks vingrinājums darbam ar sevi, kas ļauj dziļāk iepazīt sevi.

Formāts: A4, izdruka

Cena: 5 EUR