“Mīlestības Māja” piedāvā iegūt FRANŠĪZI izglītības iestādes izveidei un Mīlestības pedagoģijas īstenošanai.

Mīlestības pedagoģija ir unikāls produkts, kura pamatā ir Inas Grasmanes izstrādātā Mīlestības pedagoģija. Projektu īstenojot,  cilvēkam tiek dota iespēja gan radīt savu biznesu, gan mācīties un augt kā personībai.

Šī ir vienreizēja iespēja izveidot bērnudārzu ar alternatīvās pedagoģijas pieeju, profesionāļu vadībā.

Mīlestības pedagoģija ir sevi pierādījusi ar augļiem –  bērnu radošā potenciāla atraisīšanos, bērna personības harmoniska attīstīšanās, talantu atvēršanās, bērnu atveseļošanās no traucējumiem. Bērni, kuri uzauguši mīlestības pedagoģijas garā, ir iedvesmoti, atvērti, veselīgā kontaktā ar sevi, ticības piepildīti sev un saviem talantiem.

Mīlestības pedagoģijas pamatā ir vairāki stūrakmeņi:

 1. Pedagoģija attīsta vienlaicīgi gan bērna garīgo, gan emocionālo, gan racionālo intelektu.
 2. Pedagoģijā tiek integrētas terapeitiskas metodes, kas stiprina talantīgos bērnus un dziedina ievainotos.
 3. Pedagoģijā tiek izmantotas dažādas mākslas kā instruments, saskarsmes veidošanā ar bērniem.
 4. Mīlestības pedagoģija ir audzināšanas un apmācību sistēma, kurā ir izstrādāti gan bērnu disciplinēšanas, gan mācīšanas, gan audzināšanas instrumenti.

Franšīzes ietvaros ir iespējams iegādāties:

 • Inas Grasmanes izveidotās mīlestības pedagoģijas metodoloģija
 • atpazīstams, unikāls zīmols
 • vadības sistēma
 • obligātā juridiskā dokumentācija, arhivēšana
 • sākotnējā un periodiskā darbinieku apmācību sistēma – gan pedagogu, gan tehnisko darbinieku
 • darba aizsardzība un instruktāžas
 • mārketinga un reklāmas, kā arī sociālo tīklu izmantošanas rīki
 • klientu piesaistes metodes
 • uzņēmuma izveides un attīstīšanas laika grafiks
 • atbalsta un konsultēšanas sistēma
 • atbalsts operatīvās darbības jautājumos
 • palīdzība biznesa plāna izstrādē
 • palīdzība dokumentu kārtošanā ar Uzņēmuma reģistru, Veselības inspekciju, Būvvaldi un citām iestādēm, uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Ja tu esi spēcīga personība, tevi  interesē radīt biznesu, kuram ir dziļi cilvēciska jēga, ja tev ir misijas izjūta un vēlme ar savu iniciatīvu ietekmēt izglītības sistēmu Latvijā, sazinies ar mums pa tel.nr. 29583959; 27477166, vai 26674471, vai pa e-pastu milestibaspedagogija@gmail.com

Vairāk informāciju par Mīlestības pedagoģiju un Mīlestības Mājas dzīvi iespējams uzzināt: