RITMS – BĒRNU AUDZINĀŠANAS UN DISCIPLINĒŠANAS INSTRUMENTS

Ritms ir audzināšanas un apmācīšanas instruments, kas sevī ietver disciplinēšanas, mācīšanas un audzināšanas funkcijas. Ja bērnu starpā, grupā vai ģimenes attiecībās ar bērnu ir haoss, trakošana, tad tā ir zīme, ka tieši šajā dzīves situācijā pietrūkst ritma vai ritmiska elementa. Ritms visu nomierina un sakārto.

Ritms kā pedagoģijas instruments palīdz skolotājam sargāt viņa spēka resursus. Tur, kur ir pareizi iekopts un izdzīvots ritms, ir kārtība. Bērni, pie ritma pieraduši, labi pakļaujas tam, un tas palīdz skolotājam veidot labu komunikāciju ar bērniem.

Saturs: Liecība, reāls stāsts no dzīves /Teorētisks metodes apraksts / Meditācija /Praktisks vingrinājums darbam ar sevi, kas ļauj dziļāk iepazīt sevi.

Formāts: A4, izdruka

Cena: 5 EUR