Personības robežas mijiedarbībā ar citiem

Seminārs psihologiem, psihoterapeitiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, ārstniecības personām un visiem, kas savā profesionālajā darbībā kalpo citiem cilvēkiem.

Datums: sestdien, 20. maijā

Laiks: 10:00 – 18:00

Norises vieta: Mīlestības māja, Gustava Zemgala gatve 48, Rīga

Semināru vada: Natālija Ivanova, psiholoģijas doktore (Dr. psych), psiholoģe, eksistenciālā psihoterapeite, supervizore.

Dalības maksa: 40 eur
Seminārs notiek krievu valodā.

REĢISTRĒT DALĪBU!

Seminārā Jūs varēsiet:

– uzzināt par savas personības robežām;

– iemācīties apzināties savas personīgās robežas mijiedarbībā ar citiem

– eksperimentēt ar robežām komunikācijā

– atklāt resursu cieņpilnā attieksmē pret savām un citu cilvēku robežām

Personības robežas ir kā laba sēta, kas palīdz cilvēkam sakārtot sevi un sakārtotam, atvērt vārtus otram… Ja sēta ir bojāta, pa caurumiem ienāk nevēlami parazīti un zūd spēks… Robežas apzināties, tās izprast un par tām runāt savstarpējās attiecībās, ir ļoti svarīgi… Tas dzīvi rada vieglāku un cilvēku veselāku.