Praktisku iemaņu attīstoša programma Mīlestības pedagoģijā 

 “Treniņš Mīlestības pedagoģijā”

(skolotājiem un citiem speciālistiem, kuri saistīti ar bērnu audzināšanu)

10 nodarbības reizi nedēļā, otrdienās, plkst. 15:00 – 18:00.

Pirmā nodarbība 30. jūnijā pl.15:00

Šis apmācību kurss ir piemērots tiem, kas vēlas apgūt un pielietot Mīlestības pedagoģiju savā darbā. Apmācības paredzētas gan pedagogiem, gan pedagoģijas interesentiem. 

Apmācību kursa sertifikāts dod iespēju arī pievienoties Mīlestības Mājas pedagogu komandai.

  • Skolotāja profesionālā kvalifikācija
  • Alternatīvo un inovatīvo mācīšanas metožu apguve
  • Teorija un praktisks metožu apguves treniņš
  • Dziļāka izpratne par bērna personību
  • Prasme strādāt ar bērna jūtām
  • Disciplinēšanas sistēma

Programma skolotājiem un citiem speciālistiem, kā arī pedagoģijas interesentiem, kuri vēlas Mīlestības Pedagoģijas metodes pielietot savā pedagoģiskajā praksē. Šo kursu var turpināt kā padziļinājumu 10 soļu vecāku apmācību programmai un tajā var piedalīties vecāki, kas 10 soļu apmācību programmu ir beiguši.

Šī apmācību programma ir padziļināta Mīlestības pedagoģijas studiju programma, kura organizēta treniņa formātā un kuras mērķis ir praktiski attīstīt iemaņas Mīlestības pedagoģijas metožu pielietošanā praktiskā darbā ar bērniem.

Programmā tiks attīstīta skolotāja emocionālās pašregulācijas spēja, tiks apgūtas metodes, kas palīdz īstenot efektīvāku komunikāciju ar bērniem par jūtām, tiks apgūtas arī citas Mīlestības pedagoģijā pielietotās metodes – ritms, svētku organizēšana, terapeitisku stāstu rakstīšana, rīta stundas veidošana, brīvās spēles īstenošana mācību procesā, mākslu saturošu metožu integrēšana mācību procesā, kustību terapijas metodes pedagoģijā u.c.

Vienas nodarbības cena ir 30,- eur.

Pirmkārt

Mīlestības pedagoģija ir audzināšanas un apmācību sistēma, kas atbild uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, ko mūsdienās uzdod cilvēks, kas audzina bērnus. Piemēram, kā pieaugušajam tikt sadzirdētam, ja bērni neklausās, kā panākt paklausību, ja bērni neklausa, kā runāt ar bērniem par problēmsituācijām, kas rodas dzīves kontekstā, kā panākt bērna uzvedības pārmaiņas, kā palīdzēt, ja bērnam ir mācīšanās grūtības? Mīlestības pedagoģija atbild uz šiem vecāku un skolotāju uzdotajiem jautājumiem.

Otrkārt

Mīlestības pedagoģija un līdz ar to, šis apmācību kurss, ir terapeitisks cilvēka personībai. Šīs mācības Mīlestības pedagoģijā ir terapeitiskas skolotājam. Saņemot terapiju sev, tu vari to dot tālāk. Šajā kursā skolotājs tiek veidots par personību, kas prot pielietot terapeitiskas iemaņas, praktiskā darbā ar bērniem…

Treškārt

Kurss sastāv ne tikai no lekcijām, bet arī no praktiska pedagoģisko metožu apguves treniņa. Skolotājs vai vecāks, kurš pabeidz šo kursu, būs apbruņots ar prasmi pielietot radošas un oriģinālas pedagoģiskas metodes, dažādās bērnu audzināšanas un apmācību situācijās.

Ceturtkārt

Katrs, kurš ieguvis profesionālās pilnveides apliecību Mīlestības pedagoģijā, var atvērt jaunu lappusi savā profesionālajā ceļā – iesaistoties Mīlestības pedagoģijas attīstīšanā – gan pievienojoties “Mīlestības Mājas” pedagoģiskajai komandai, gan veidojot savu privāto profesionālo darbību, gan ienesot Mīlestības pedagoģijas idejas savā esošajā darba vietā, skolā, bērnudārzā vai ģimenē.

Nodarbības vada:
Ina Grasmane, psiholoģe, Mīlestības pedagoģijas autore

Foto: Laura Appena (http://appenaphoto.com/)

PIESAKIES! Pēc pieteikuma

nosūtīšanas, saņemsi

apstiprinājuma vēstuli

savā e-pastā.

Vārds*

Uzārds*

epasts*

Tālrunis

Papildus komentārs

* - obligāts lauks

Lielākie ieguvumi, ko minēja apmācību dalībnieki, pabeidzot šīs mācības:

“Spēja ieklausīties otrā; pieņemt to, kā tas ir; spēju izteikties un dalīties par savām domām un jūtām.”

***

“Piedzīvotais caur terapeitiskajiem stāstiem un uzdevumiem.”

***

“Ieguvu jaunas idejas darbam skolā un varbūt arī ģimenē. Dzīve ir jāmīl!”

***

“Metodes, kā uzrunāt bērna emocijas; vairāk izpratnes par sevi. Idejas pedagoģiskā procesa organizēšanai.”

***

“Pedagoģiskās metodes mīlestības pedagoģijā, kuras pielietot problēmsituācijās.”