Mācības notiek attālināti, bērna vecāku pavadībā. Īstenojot “Mīlestības pedagoģiju” attālināti, tiek komplektēta un izveidota ģimeņu grupa, kuru vada  Mīlestības pedagoģijā kvalificēts pedagogs.  Pedagogs attālināti pavada ģimeni katru darba dienu, nodrošinot to ar izstrādātiem mīlestības pedagoģijas vingrinājumiem, kuri izstrādāti gan atbilstoši valstī noteiktajām izglītības prasībām, gan Mīlestības pedagoģijā izstrādātajām metodēm, gan ir pielāgoti katram bērnam un viņa individuālajām attīstības vajadzībām. Vecākiem tiek dota informācija par to, kā pielietot mīlestības pedagoģijas metodes praksē, mācoties un audzināšanā.  Katru dienu tiek nodrošināts pedagoga attālināts kontakts  gan ar vecākiem, gan ar bērniem. Skolotājs noteiktā laikā organizē gan sasveicināšanos dziedot un individuālu sarunu ar katru bērnu, gan veido video pasakas, pirkstu rotaļas, pavada bērnu brīvās, radošās spēles izdzīvošanā, gan nodrošina ar mākslas, intelektuāliem, muzikāli attīstošiem vingrinājumiem nedēļas garumā. Pedagogs organizē attālinātas bērnu grupas un vecāku satikšanās, pēc iespējām un nepieciešamības, izstrādā grupai pielāgotu  mācību plānu,  ko izved attālinātā veidā visa mācību gada garumā.  Priekš katra bērna pedagogs izstrādā individuālu vingrinājumu programmu viņa spēju attīstīšanai un psiholoģiskai stiprināšanai. Grupai tiek veidota sava iekšēja sazināšanās vide, līdzīgi kā klasei, kurā tiek ievietotas bērnu darbu fotogrāfijas, piemēri kā veiksmīgi tiek  īstenota viena vai otra metode, notiek bērnu video prezentācijas, platforma sniedz iespēju bērniem izteikt savas domas par dažādiem dzīves jautājumiem, kas veido viņu iekšējo filozofiju, kā arī sniedz iespēju attīstīt mentorēšanas prasmes, pašiem izstrādājot mācību metodes priekš jaunākiem bērniem.

Šobrīd ģimenes dalības maksa Mīlestības pedagoģijas grupā ir 30,- eur mēnesī par katru bērnu.   Ja ģimenē ir divi vai vairāk bērni, tad dalības maksa tiek noteikta pēc individuālas vienošanās.

         Mācīšanās šajā programmā vecākam dod iespēju bez papildus maksas apgūt Mīlestības    pedagoģijas 10 soļu programmu vecākiem “Mīlestības terapija manam bērnam un man”.

 Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā programmā, spiediet pieteikšanās pogu, aizpildiet anketu un Mīlestības pedagoģijas attālinātās mācību daļas darbinieks ar jums sazināsies personiski.