Foto: Laura Appena (http://appenaphoto.com/)

Mīlestības pedagoģijas skola – tavās mājās

Mīlestības pedagoģija ir Latvijā radīts mūsdienīgs pedagoģijas virziens, kurā būtiski akcenti ir bērna mācīšana, attīstot bērna intelektu racionālā, emocionālā un garīgā līmenī. Tā ir pedagoģiska pieeja, kas akcentē bērna iniciatīvas un radošuma attīstīšanos, veido bērna sociālo meistarību, palīdz bērnam pieaugt, apzinoties kristīgi garīgas vērtības, veido bērna motivāciju un kopā ar izglītojamo meklē viņa dzīves aicinājumu un dzīves jēgu.

Šī brīža situācija, kad visa izglītības sistēma darbojas attālinātā mācību režīmā, arī Mīlestības Mājas speciālisti ir saņēmuši ierosmi jaunas mīlestības pedagoģijas platformas izveidošanai, kas dos iespēju mācīties un īstenot mīlestības pedagoģijas idejas visas  Latvijas teritorijā esošiem interesentiem, kā arī tautiešiem citās valstīs.

Mīlestības pedagoģijā akreditētas izglītības programmas tiek  īstenotas specifiskā un alternatīvā veidā, realizējot izstrādātu  metožu kompleksu, kurš sevī ietver:

  • Metodes bērna emocionālā intelekta attīstīšanai,
  • Metodes bērna garīgā intelekta attīstīšanai,
  • Metodes bērna radošuma atraisīšanai,
  • Metodes bērna iniciatīvas un motivācijas stiprināšanai,
  • Metodes bērna mākslinieciskuma un muzikalitātes attīstīšanai,
  • Metodes sociālās meistarības attīstīšanai,
  • Metodes bērna disciplinēšanai un robežu apguvei,
  • Metodes bērna racionālā intelekta attīstīšanai, izmantojot mīlestības pedagoģijas izstrādāto integratīvo mācīšanās pieeju.

Licenzētu mācību programmu Mīlestības pedagoģijā var apgūt sekojošos līmeņos:

Pirmsskolas izglītības programmā (pieteikšanās grupā atvērta),

Akreditētā pamatizglītības programmā – sākumskolas klasēs ( Pieteikšanās grupā atvērta uz nākamo mācību gadu. Mācības sāksies septembrī.)

Vecāku 10 soļu apmācību programmā “Mīlestības terapija manam bērnam un man”

Praktisku iemaņu attīstošā programmā skolotājiem un citiem speciālistiem, kuri saistīti ar bērnu audzināšanu, Mīlestības pedagoģijā “Treniņš Mīlestības pedagoģijā”.

Un citas programmas:

Pastorālo konsultantu apmācības programma, kas izstrādāta atbilstoši ES vadlīnijām pastorāla terapijas speciālista apmācībai.

Terapijas grupa tiešsaistē  sievietei –  sievišķās identitātes stiprināšanai, atjaunošanai un dziedināšanai.

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju

Mīlestības lēmums mīlestības pedagoģijā

Mīlestība ir spēja ieraudzīt unikālo, neatkārtojamo, kas katrā cilvēkā ir. Bērnība ir īpaša ar savu savdabīgo un vienreizējo valodu.