Foto: Laura Appena (http://appenaphoto.com/)

Mīlestības pedagoģijas skola – tavās mājās

Mīlestības pedagoģija ir Latvijā radīts mūsdienīgs pedagoģijas virziens, kurā būtiski akcenti ir bērna mācīšana, attīstot bērna intelektu racionālā, emocionālā un garīgā līmenī. Tā ir pedagoģiska pieeja, kas akcentē bērna iniciatīvas un radošuma attīstīšanos, veido bērna sociālo meistarību, palīdz bērnam pieaugt, apzinoties kristīgi garīgas vērtības, veido bērna motivāciju un kopā ar izglītojamo meklē viņa dzīves aicinājumu un dzīves jēgu.

Šī brīža situācija, kad visa izglītības sistēma darbojas attālinātā mācību režīmā, arī Mīlestības Mājas speciālisti ir saņēmuši ierosmi jaunas mīlestības pedagoģijas platformas izveidošanai, kas dos iespēju mācīties un īstenot mīlestības pedagoģijas idejas visas  Latvijas teritorijā esošiem interesentiem, kā arī tautiešiem citās valstīs.

Mīlestības pedagoģijā akreditētas izglītības programmas tiek  īstenotas specifiskā un alternatīvā veidā, realizējot izstrādātu  metožu kompleksu, kurš sevī ietver:

  • Metodes bērna emocionālā intelekta attīstīšanai,
  • Metodes bērna garīgā intelekta attīstīšanai,
  • Metodes bērna radošuma atraisīšanai,
  • Metodes bērna iniciatīvas un motivācijas stiprināšanai,
  • Metodes bērna mākslinieciskuma un muzikalitātes attīstīšanai,
  • Metodes sociālās meistarības attīstīšanai,
  • Metodes bērna disciplinēšanai un robežu apguvei,
  • Metodes bērna racionālā intelekta attīstīšanai, izmantojot mīlestības pedagoģijas izstrādāto integratīvo mācīšanās pieeju.

Licenzētu mācību programmu Mīlestības pedagoģijā var apgūt sekojošos līmeņos:

Pirmsskolas izglītības programmā (pieteikšanās grupā atvērta),

Akreditētā pamatizglītības programmā – sākumskolas klasēs ( Pieteikšanās grupā atvērta uz nākamo mācību gadu. Mācības sāksies septembrī.)

Vecāku 10 soļu apmācību programmā “Mīlestības terapija manam bērnam un man”

Praktisku iemaņu attīstošā programmā skolotājiem un citiem speciālistiem, kuri saistīti ar bērnu audzināšanu, Mīlestības pedagoģijā “Treniņš Mīlestības pedagoģijā”.

Un citas programmas:

Pastorālo konsultantu apmācības programma, kas izstrādāta atbilstoši ES vadlīnijām pastorāla terapijas speciālista apmācībai.

Terapijas grupa tiešsaistē  sievietei –  sievišķās identitātes stiprināšanai, atjaunošanai un dziedināšanai.

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju

,

Bezmaksas nodarbība vecākiem "Droša piesaiste, tās stiprināšanas nozīme, izmantojot Terapeitisku stāstu grāmatu"

Mīlestības terapija manam bērnam un man ir 10 soļu programma, kurā aicinām apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus, ko izmanto savā darbā ar bērniem Mīlestības pedagoģija.

Vecāku bezmaksas 10 soļu apmācības programma MĪLESTĪBAS TERAPIJA MANAM BĒRNAM UN MAN

Mīlestības terapija manam bērnam un man ir 10 soļu programma, kurā aicinām apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus, ko izmanto savā darbā ar bērniem Mīlestības pedagoģija.

Brīvā spēle

Brīvā spēle ir viens no galvenajiem apmācību, audzināšanas un terapijas instrumentiem Mīlestības pedagoģijā un Mīlestības terapijā.

Par ritmu Mīlestības pedagoģijā

Ritms kā audzināšanas instruments ir nemainīgs rituāls, kas bagātināts ar māksliniecisku elementu.

Disciplinēšanas sistēma 'Mīlestības mājā'

Audzināšana nav viegls darbs. Tas ir ceļš. Ceļš kopā ar bērnu.

Krāsas no dabas materiāliem

Ļaujieties vasaras burvībai un āra dzīvei Mīlestības mājā! Taisām krāsas no dabas materiāliem.

Brīvā radošā spēle

Brīvā spēle attīsta bērnā radošumu, palīdz izpaust savu iekšējo būtību, dod iespēju radīt, attīsta cēloņu seku izpratni un paaugstina pārliecību par saviem spēkiem.

Kā runāt ar bērnu par viņa jūtām?

Līdzīgi kā vīrietis un sieviete, pieaugušais un bērns dzīvo katrs savā pasaulē un runā katrs savā valodā. Bērnības valoda pieaugušajam bieži vien ir jāmācās no jauna.