Mīlestības pedagoģija tavās mājās –

MĀJMĀCĪBA

(akreditēta pamatizglītības programma 1.-8. klasei)

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, katra ģimene izvērtē – kāds apmācību veids ir atbilstošākais katram bērnam.

Mīlestības Māja piedāvā ģimenēm Mīlestības pedagoģijā izstrādātu un pedagoga pavadību mācību programmu mājmācības apmācības formai jeb mācību satura apguvei ģimenē.

Ja ģimene ir izvēlējusies iet mājmācības ceļu, tad, pievienojoties Mīlestības Mājas mājmācības klasei, skolēns saņem:

* uzdevumu komplektu katrai dienai, kurā ir ietverti uzdevumi gan intelektuālai attīstībai, gan emocionālai attīstībai, gan garīgā intelekta attīstībai.

* bērna komunikāciju ar skolotāju katru dienu. Kvalificēts skolotājs attālināti pavadīs gan vecākus, gan bērnu cauri mācību procesam, palīdzot apgūt Mīlestības Pedagoģijas metodes.

* regulāras klases tikšanās, projektus dabā, mācīšanos eksperimentējot un īstenojot Mīlestības pedagoģijas metodes, esot kopā ar mājmācības klasesbiedriem, kuri arī mācās mājās, tādā veidā nodrošinot bērnam iespēju socializēties un būt piederīgam.

Piesakies mājmācībai jau no 2020 gada 1. septembra!

Mīlestības pedagoģijas mājmācības klasē mācības notiek divos līmeņos:

  • 1. – 4. klase
  • 5. – 8. klase

Mājmācības klasei var pievienoties bērni, kuri dzīvo dažādās vietās gan Latvijā, gan ārpus tās.

Šobrīd ģimenes dalības maksa Mīlestības pedagoģijas neklātienes skolā 100,- eur mēnesī par katru bērnu. Ja ģimenē ir divi vai vairāk bērni, tad dalības maksa tiek noteikta pēc individuālas vienošanās.

Ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas vai pieteikties dalībai šajā programmā, spiediet pieteikšanās pogu, aizpildiet nepieciešamo informāciju un Mīlestības pedagoģijas attālināto mācību darbinieks ar jums sazināsies personiski vai zvaniet darba laikā 26674471 (Lāsma).

Mācības notiek attālināti, bērna vecāku pavadībā. Īstenojot “Mīlestības pedagoģiju” attālināti, tiek komplektēta un izveidota ģimeņu grupa, kuru vada  Mīlestības pedagoģijā kvalificēts pedagogs. 

Pedagogs pavada ģimeni katru darba dienu, nodrošinot to ar izstrādātiem mīlestības pedagoģijas mācību materiāliem, kas izstrādāti gan atbilstoši valstī noteiktajām izglītības prasībām, gan Mīlestības pedagoģijā izstrādātajām metodēm, gan ir pielāgoti katram bērnam un viņa individuālajām attīstības vajadzībām. Vecākiem tiek dota informācija par to, kā pielietot mīlestības pedagoģijas metodes praksē, mācībās un audzināšanā. 

Katru dienu tiek nodrošināts pedagoga attālināts kontakts  gan ar vecākiem, gan ar bērniem. Skolotājs regulāri organizē arī rīta stundu tiešsaistē, kurā bērniem ir iespēja satikties, savstarpēji apmainīties ar viedokļiem, veidot dzīvu klases kontaktu pat tad, ja bērns mācās mājās, attālināti. Skolotājs organizē  individuālas, motivējošas sarunas ar katru bērnu, veido video materiālus,  pavada bērnus brīvās, radošās spēles izdzīvošanā, nodrošina ģimeni ar uzdevumiem, kuri ietver gan mākslas, gan intelekta attīstības, gan muzikālus, gan kustību attīstošus vingrinājumus katrai mācību dienai.

Pedagogs organizē regulāras, attālinātas bērnu  vecāku satikšanās sarunas,  izstrādā savai klasei pielāgotu  mācību plānu,  ko izved attālinātā veidā, mācību gada garumā.  Priekš katra bērna pedagogs izstrādā individuālu vingrinājumu programmu viņa spēju attīstīšanai un psiholoģiskai stiprināšanai.

Klasei tiek veidota sava iekšēja sazināšanās vide,  kurā tiek ievietotas bērnu darbu fotogrāfijas, piemēri kā veiksmīgi tiek  īstenota viena vai otra Mīlestības pedagoģijas metode, notiek bērnu video prezentācijas, platforma sniedz iespēju bērniem izteikt savas domas par dažādiem dzīves jautājumiem, kas veido viņu iekšējo filozofiju, kā arī sniedz iespēju attīstīt mentorēšanas prasmes, pašiem izstrādājot mācību metodes priekš jaunākiem bērniem. 

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju

,

Bezmaksas nodarbība vecākiem "Droša piesaiste, tās stiprināšanas nozīme, izmantojot Terapeitisku stāstu grāmatu"

Mīlestības terapija manam bērnam un man ir 10 soļu programma, kurā aicinām apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus, ko izmanto savā darbā ar bērniem Mīlestības pedagoģija.

Vecāku bezmaksas 10 soļu apmācības programma MĪLESTĪBAS TERAPIJA MANAM BĒRNAM UN MAN

Mīlestības terapija manam bērnam un man ir 10 soļu programma, kurā aicinām apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus, ko izmanto savā darbā ar bērniem Mīlestības pedagoģija.

Brīvā spēle

Brīvā spēle ir viens no galvenajiem apmācību, audzināšanas un terapijas instrumentiem Mīlestības pedagoģijā un Mīlestības terapijā.

Par ritmu Mīlestības pedagoģijā

Ritms kā audzināšanas instruments ir nemainīgs rituāls, kas bagātināts ar māksliniecisku elementu.

Disciplinēšanas sistēma 'Mīlestības mājā'

Audzināšana nav viegls darbs. Tas ir ceļš. Ceļš kopā ar bērnu.

Krāsas no dabas materiāliem

Ļaujieties vasaras burvībai un āra dzīvei Mīlestības mājā! Taisām krāsas no dabas materiāliem.

Brīvā radošā spēle

Brīvā spēle attīsta bērnā radošumu, palīdz izpaust savu iekšējo būtību, dod iespēju radīt, attīsta cēloņu seku izpratni un paaugstina pārliecību par saviem spēkiem.

Kā runāt ar bērnu par viņa jūtām?

Līdzīgi kā vīrietis un sieviete, pieaugušais un bērns dzīvo katrs savā pasaulē un runā katrs savā valodā. Bērnības valoda pieaugušajam bieži vien ir jāmācās no jauna.