Akreditēta pamatizglītības programma sākumskolas klasēm ( 1.- 4. klasei).

Arvien vairāk vecāku izvēlas mācīt savus bērnus mājās vai tālmācībā dažādu iemeslu dēļ!

Mīlestības Māja piedāvā mazajiem skolniekiem pievienoties īpašai neklātienes apmācību
sistēmai, kurā būs izjūtams gan klases gars, gan atbalstoša skolotāja klātbūtne.

Regulāras satikšanās klātienē (mācību procesa gaitā reizi divās nedēļās, kā arī nedēļas nometnēs) sniegs bērnam brīnišķīgu iespēju satikties ar vienaudžiem, veidot draudzības, kas ir bērna dzīves būtiska un neatņemama sastāvdaļa, gan skolā, gan mācīšanās procesā.

Pirmā online klase savu darbu uzsāks 2020 gada 1. septembrī!

Mācības notiek attālināti, bērna vecāku pavadībā. Īstenojot “Mīlestības pedagoģiju” attālināti, tiek komplektēta un izveidota ģimeņu grupa, kuru vada  Mīlestības pedagoģijā kvalificēts pedagogs.  Pedagogs pavada ģimeni katru darba dienu, nodrošinot to ar izstrādātiem mīlestības pedagoģijas mācību materiāliem, kas izstrādāti gan atbilstoši valstī noteiktajām izglītības prasībām, gan Mīlestības pedagoģijā izstrādātajām metodēm, gan ir pielāgoti katram bērnam un viņa individuālajām attīstības vajadzībām. Vecākiem tiek dota informācija par to, kā pielietot mīlestības pedagoģijas metodes praksē, mācībās un audzināšanā.  Katru dienu tiek nodrošināts pedagoga attālināts kontakts  gan ar vecākiem, gan ar bērniem. Skolotājs noteiktā laikā organizē rīta stundu tiešsaistē, kurā bērniem ir iespēja satikties, savstarpēji apmainīties ar viedokļiem, veidot dzīvu klases kontaktu pat tad, ja bērns mācās mājās, attālināti. Skolotājs organizē  individuālas, motivējošas sarunas ar katru bērnu, veido video materiālus,  pavada bērnus brīvās, radošās spēles izdzīvošanā, nodrošina ģimeni ar uzdevumiem, kuri ietver gan mākslas, gan intelekta attīstības, gan muzikālus, gan kustību attīstošus vingrinājumus katrai mācību dienai. Pedagogs organizē regulāras, attālinātas bērnu  vecāku satikšanās sarunas,  izstrādā savai klasei pielāgotu  mācību plānu,  ko izved attālinātā veidā, mācību gada garumā.  Priekš katra bērna pedagogs izstrādā individuālu vingrinājumu programmu viņa spēju attīstīšanai un psiholoģiskai stiprināšanai. Klasei tiek veidota sava iekšēja sazināšanās vide,  kurā tiek ievietotas bērnu darbu fotogrāfijas, piemēri kā veiksmīgi tiek  īstenota viena vai otra Mīlestības pedagoģijas metode, notiek bērnu video prezentācijas, platforma sniedz iespēju bērniem izteikt savas domas par dažādiem dzīves jautājumiem, kas veido viņu iekšējo filozofiju, kā arī sniedz iespēju attīstīt mentorēšanas prasmes, pašiem izstrādājot mācību metodes priekš jaunākiem bērniem.   Pedagogs organizē regulāru bērnu satikšanos arī klātienē, cik tas ir iespējams, organizējot kopīgus svētkus, mācību ceļojumus un nometnes.

Šobrīd ģimenes dalības maksa Mīlestības pedagoģijas neklātienes skolā 100,- eur mēnesī par katru bērnu. Ja ģimenē ir divi vai vairāk bērni, tad dalības maksa tiek noteikta pēc individuālas vienošanās.

         Mācīšanās šajā programmā vecākam dod iespēju bez papildus maksas apgūt Mīlestības pedagoģijas 10 soļu programmu vecākiem “Mīlestības terapija manam bērnam un man”.

 Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā programmā, spiediet pieteikšanās pogu, aizpildiet anketu un Mīlestības pedagoģijas attālināto mācību darbinieks ar jums sazināsies personiski.

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju

Brīvā spēle

Brīvā spēle ir viens no galvenajiem apmācību, audzināšanas un terapijas instrumentiem Mīlestības pedagoģijā un Mīlestības terapijā.

Par ritmu Mīlestības pedagoģijā

Ritms kā audzināšanas instruments ir nemainīgs rituāls, kas bagātināts ar māksliniecisku elementu.

Disciplinēšanas sistēma 'Mīlestības mājā'

Audzināšana nav viegls darbs. Tas ir ceļš. Ceļš kopā ar bērnu.

Krāsas no dabas materiāliem

Ļaujieties vasaras burvībai un āra dzīvei Mīlestības mājā! Taisām krāsas no dabas materiāliem.

Brīvā radošā spēle

Brīvā spēle attīsta bērnā radošumu, palīdz izpaust savu iekšējo būtību, dod iespēju radīt, attīsta cēloņu seku izpratni un paaugstina pārliecību par saviem spēkiem.

Kā runāt ar bērnu par viņa jūtām?

Līdzīgi kā vīrietis un sieviete, pieaugušais un bērns dzīvo katrs savā pasaulē un runā katrs savā valodā. Bērnības valoda pieaugušajam bieži vien ir jāmācās no jauna.

Mīlestības lēmums mīlestības pedagoģijā

Mīlestība ir spēja ieraudzīt unikālo, neatkārtojamo, kas katrā cilvēkā ir. Bērnība ir īpaša ar savu savdabīgo un vienreizējo valodu.