Vecāku 10 soļu apmācību programma

“Mīlestības terapija manam bērnam un man”

Kurss “Mīlestības terapija manam bērnam un man” ir 10 soļu apmācību programma vecākiem, kurā aicinām apgūt Mīlestības Pedagoģijas pamatus bērnu audzināšanā. Kurss palīdz vecākam izzināt sevi, kā arī sniedz dažādas radošas idejas bērnu audzināšanas jautājumu risināšanā. Kursā ir paredzētas 10 nodarbības, katras nodarbības ilgums aptuveni 3h.

Kursa formāts sastāv no 3 daļām:

  • lekcija par noteiktu tēmu mīlestības pedagoģijas kontekstā,
  • terapeitiskas pārdomas, kas palīdz atrast saikni starp dzirdēto un sevi,
  • praktisks vingrinājums vai metode, kas padziļina izpratni par tēmu un sniedz radošas, radošumu un mākslinieciskumu atraisošas metodes darbam ar sevi un saviem bērniem.

Mākslas terapija, kas teorētisko ilustrē; praktiski un pieredzes stāsti; sarunas par piedzīvoto nodarbībā nes dziļu un terapeitisku pieskārienu kursa dalībniekiem.

Dalības maksa par nodarbību 10 eur. Nodarbības notiks attālināti, 10 ceturtdienas no pl.10:00-13:00.

Vairāk informācijas e-pastā info@milestibasmaja.lv

Praktisku iemaņu attīstoša programma Mīlestības pedagoģijā 

 “Treniņš Mīlestības pedagoģijā”

(skolotājiem un citiem speciālistiem, kuri saistīti ar bērnu audzināšanu)

Programma skolotājiem un citiem speciālistiem, kā arī pedagoģijas interesentiem, kuri vēlas Mīlestības Pedagoģijas metodes pielietot savā pedagoģiskajā praksē. Šo kursu var turpināt kā padziļinājumu 10 soļu vecāku apmācību programmai un tajā var piedalīties vecāki, kas 10 soļu apmācību programmu ir beiguši.

Šī apmācību programma ir padziļināta Mīlestības pedagoģijas studiju programma, kura organizēta treniņa formātā un kuras mērķis ir praktiski attīstīt iemaņas Mīlestības pedagoģijas metožu pielietošanā praktiskā darbā ar bērniem.

Programmā tiks attīstīta skolotāja emocionālās pašregulācijas spēja, tiks apgūtas metodes, kas palīdz īstenot efektīvāku komunikāciju ar bērniem par jūtām, tiks apgūtas arī citas Mīlestības pedagoģijā pielietotās metodes – ritms, svētku organizēšana, terapeitisku stāstu rakstīšana, rīta stundas veidošana, brīvās spēles īstenošana mācību procesā, mākslu saturošu metožu integrēšana mācību procesā, kustību terapijas metodes pedagoģijā u.c.

Vienas nodarbības cena ir 30,- eur.

Vairāk informācijas e-pastā info@milestibasmaja.lv

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju

Brīvā spēle

Brīvā spēle ir viens no galvenajiem apmācību, audzināšanas un terapijas instrumentiem Mīlestības pedagoģijā un Mīlestības terapijā.

Par ritmu Mīlestības pedagoģijā

Ritms kā audzināšanas instruments ir nemainīgs rituāls, kas bagātināts ar māksliniecisku elementu.

Disciplinēšanas sistēma 'Mīlestības mājā'

Audzināšana nav viegls darbs. Tas ir ceļš. Ceļš kopā ar bērnu.

Krāsas no dabas materiāliem

Ļaujieties vasaras burvībai un āra dzīvei Mīlestības mājā! Taisām krāsas no dabas materiāliem.

Brīvā radošā spēle

Brīvā spēle attīsta bērnā radošumu, palīdz izpaust savu iekšējo būtību, dod iespēju radīt, attīsta cēloņu seku izpratni un paaugstina pārliecību par saviem spēkiem.

Kā runāt ar bērnu par viņa jūtām?

Līdzīgi kā vīrietis un sieviete, pieaugušais un bērns dzīvo katrs savā pasaulē un runā katrs savā valodā. Bērnības valoda pieaugušajam bieži vien ir jāmācās no jauna.

Mīlestības lēmums mīlestības pedagoģijā

Mīlestība ir spēja ieraudzīt unikālo, neatkārtojamo, kas katrā cilvēkā ir. Bērnība ir īpaša ar savu savdabīgo un vienreizējo valodu.