Mīlestības pedagoģijas Vasaras skoliņa bērniem


Vasaras brīvlaikā Mīlestības māja aicina bērnus vecumā no 6 – 11 gadiem pievienoties “Mīlestības pedagoģijas” bērnudārza grupai un piedzīvot radošu un personības stiprinošu aktivitāšu piepildītu vasaru! Šis kļūs par brīnišķīgu laiku, ko pavadīt svaigajā gaisā brīvā radošā darbībā spēlējot, būvējot, pētot dabu un mācoties veidot attiecības ar dažāda vecuma bērniem.

Bērnu pieskatīšana

darbadienās no plkst. 8:00 – 14:00

Dalības maksa

15 eur dienā

Bērniem tiek nodrošinātas 

brokastis, pusdienas un launags

PAPILDUS INFORMĀCIJA

info@milestibasmaja.lv / 26039700

Mīlestības mājas dienas ritmā tiek integrētas dažādas metodes, kas veicina:


• Bērnu pašapziņas celšanu
• Radošā potenciāla atraisīšanu
• Bērnu māksliniecisko talantu atklāšanu un attīstīšanu
• Drošas un atklātas saskarsmes veidošanu, atklātu sarunu ar bērniem par viņu jūtām
• Bērna intelekta mērķtiecīgu attīstīšanu caur spēli, rotaļu, ritmu, mākslu un kopēju darbu.

Katru dienu bērni piedalīsies mākslas nodarbībās, darbojoties ar netradicionāliem mākslas un dabas materiāliem un brīvās radošās spēles nodarbībās slēgtā un speciāli pielāgotā āra teritorijā.

“Mīlestības māja” ir pirmsskolas izglītības iestāde ar inovatīvu konceptu un tajā īsteno Latvijas speciālistu izstrādāto bērnu audzināšanas un apmācīšanas virzienu “Mīlestības pedagoģija.” Šī metode palīdz atbalstīt un stiprināt cilvēku viņa intelektuālajā, emocionālajā un garīgajā attīstībā un iemācīt dzīvot saskaņā ar savu unikālo iekšējo būtību. “Mīlestības pedagoģijā”, ikdienas darbā ar bērniem tiek integrēti mākslas, mūzikas, kustību un sensorās terapijas elementi. Tas palīdz ieraudzīt un attīstīt katra bērna unikālos talantus, kā arī stiprināt bērnus, kuriem ir emocionālās, uzvedības vai mācību grūtības vai traucējumi.