Skolotāja profesionālā kvalifikācija

Alternatīvo un inovatīvo mācīšanas metožu apguve 

Teorija un praktisks metožu apguves treniņš

Dziļāka izpratne par bērna personību

Prasme strādāt ar bērna jūtām

Disciplinēšanas sistēma

Mūsdienās jēdziens – cilvēka garīgā inteliģence, tiek dziļi pētīts un pēc starptautisku pētnieku domām, ietekmē visas pārējās inteliģences formas – intelektuālo, uzvedības, ķermenisko un radošo.(1) Kā attīstīt garīgo inteliģenci bērnā no mazotnes? Atbildi uz šo jautājumu jau daudzus gadus meklē Mīlestības pedagoģija un šodien savā pieredzē mēs dalāmies arī ar jums.

Skolotājiem un vecākiem tiek piedāvātas dažādas izglītojošas programmas, kas ceļ profesionālo kompetenci. Ar ko šī profesionālās pilnveides programma, kas saucās Terapeitiska audzināšanas un apmācību sistēma “Mīlestības pedagoģija”, atšķiras no citām piedāvātajām programmām?

Pirmkārt

Mīlestības pedagoģija ir audzināšanas un apmācību sistēma, kas atbild uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, ko mūsdienās uzdod cilvēks, kas audzina bērnus. Piemēram, kā pieaugušajam tikt sadzirdētam, ja bērni neklausās, kā panākt paklausību, ja bērni neklausa, kā runāt ar bērniem par problēmsituācijām, kas rodas dzīves kontekstā, kā panākt bērna uzvedības pārmaiņas, kā palīdzēt, ja bērnam ir mācīšanās grūtības? Mīlestības pedagoģija atbild uz šiem vecāku un skolotāju uzdotajiem jautājumiem.

Otrkārt

Mīlestības pedagoģija un līdz ar to, šis apmācību kurss, ir terapeitisks cilvēka personībai. Šīs mācības Mīlestības pedagoģijā, ir terapeitiskas skolotājam. Saņemot terapiju sev, tu vari to dot tālāk. Šajā kursā skolotājs tiek veidots par personību, kas prot pielietot terapeitiskas iemaņas, praktiskā darbā ar bērniem…

Treškārt

Kurss sastāv ne tikai no lekcijām, bet arī no praktiska pedagoģisko metožu apguves treniņa. Skolotājs vai vecāks, kurš pabeidz šo kursu, būs apbruņots ar prasmi pielietot radošas un orģinālas pedagoģiskas metodes, dažādās bērnu audzināšanas un apmācību situācijās.

Ceturtkārt

Katrs, kurš ieguvis profesionālās pilnveides apliecību Mīlestības pedagoģijā, var atvērt jaunu lappusi savā profesionālajā ceļā – iesaistoties Mīlestības pedagoģijas attīstīšanā – gan pievienojoties “Mīlestības Mājas” pedagoģiskajai komandai, gan veidojot savu privāto profesionālo darbību, gan ienesot Mīlestības pedagoģijas idejas savā esošajā darba vietā, skolā, bērnudārzā vai ģimenē.

Nodarbības vada:
Ina Grasmane, psiholoģe, Mīlestības pedagoģijas autore
Marita Bukovska, deju un kustību terapeite
Vineta Mugurēviča, mākslas terapeite

NĀC! MEKLĒSIM KOPĀ! PIEVIENOJIES!

(1) International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) scientic Relationship between Parent’s Spiritual Intelligence, Level of Education and Children’s Mental Health Ghasem mohammadyari* .Educational Sciences Department, Payame Noor University,Tehran, I.R.of IRAN)

Atsauksmes

Paldies par vērtīgajiem kursiem! Ieguvumi noteikti ir izpratne par dvēseles dziļumiem man kā pedagogam un mammai.

Justīne

Iedvesma! Iedvesma mīlēt bērnus, vēl vairāk darboties ar viņiem. Jūtu, ka arvien labāk spēju veidot ritmu ikdienas darbā ar bērniem un arī drošāk ielikt robežas.

Baiba

Ļoti vērtīgi priekš manis un manām attiecībām ar bērniem. Jūtos daudz brīvāka, atklātāka un patiesāka. Vēl spēcīgāk apzinos, cik ļoti man patīk kopā būšana ar bērniem, cik daudz prieka tas nes. Nodarbības iedrošina, motivē, dod ticību saviem spēkiem un tam, ko patiesībā spēju paveikt!

Lelde
Otrdienās, no plkst. 10.00 – 16.30
6 nodarbības
36 stundas, katru otro nedēļu
Maksa par 1 nodarbību 50 eur
Nodarbības sāksies, tiklīdz nokomplektēsies grupa.

Nodarbības vada: 

Ina Grasmane, psiholoģe, Mīlestības pedagoģijas autore
Marita Bukovska, deju un kustību terapeite apmācībā
Vineta Mugurēviča, mākslas terapeite

Reģistrēt dalību:

Vārds*

Uzvārds*

epasts*

Tālrunis

Papildus komentārs

* - obligāts lauks