• Skolotāja profesionālā kvalifikācija
  • Alternatīvo un inovatīvo mācīšanas metožu apguve
  • Teorija un praktisks metožu apguves treniņš
  • Dziļāka izpratne par bērna personību
  • Prasme strādāt ar bērna jūtām
  • Disciplinēšanas sistēma

Mūsdienās jēdziens – cilvēka garīgā inteliģence, tiek dziļi pētīts un pēc starptautisku pētnieku domām, ietekmē visas pārējās inteliģences formas – intelektuālo, uzvedības, ķermenisko un radošo.(1) Kā attīstīt garīgo inteliģenci bērnā no mazotnes? Atbildi uz šo jautājumu jau daudzus gadus meklē Mīlestības pedagoģija un šodien savā pieredzē mēs dalāmies arī ar jums.

Skolotājiem un vecākiem tiek piedāvātas dažādas izglītojošas programmas, kas ceļ profesionālo kompetenci. Ar ko šī profesionālās pilnveides programma, kas saucās Terapeitiska audzināšanas un apmācību sistēma “Mīlestības pedagoģija”, atšķiras no citām piedāvātajām programmām?

Pirmkārt

Mīlestības pedagoģija ir audzināšanas un apmācību sistēma, kas atbild uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, ko mūsdienās uzdod cilvēks, kas audzina bērnus. Piemēram, kā pieaugušajam tikt sadzirdētam, ja bērni neklausās, kā panākt paklausību, ja bērni neklausa, kā runāt ar bērniem par problēmsituācijām, kas rodas dzīves kontekstā, kā panākt bērna uzvedības pārmaiņas, kā palīdzēt, ja bērnam ir mācīšanās grūtības? Mīlestības pedagoģija atbild uz šiem vecāku un skolotāju uzdotajiem jautājumiem.

Otrkārt

Mīlestības pedagoģija un līdz ar to, šis apmācību kurss, ir terapeitisks cilvēka personībai. Šīs mācības Mīlestības pedagoģijā, ir terapeitiskas skolotājam. Saņemot terapiju sev, tu vari to dot tālāk. Šajā kursā skolotājs tiek veidots par personību, kas prot pielietot terapeitiskas iemaņas, praktiskā darbā ar bērniem…

Treškārt

Kurss sastāv ne tikai no lekcijām, bet arī no praktiska pedagoģisko metožu apguves treniņa. Skolotājs vai vecāks, kurš pabeidz šo kursu, būs apbruņots ar prasmi pielietot radošas un orģinālas pedagoģiskas metodes, dažādās bērnu audzināšanas un apmācību situācijās.

Ceturtkārt

Katrs, kurš ieguvis profesionālās pilnveides apliecību Mīlestības pedagoģijā, var atvērt jaunu lappusi savā profesionālajā ceļā – iesaistoties Mīlestības pedagoģijas attīstīšanā – gan pievienojoties “Mīlestības Mājas” pedagoģiskajai komandai, gan veidojot savu privāto profesionālo darbību, gan ienesot Mīlestības pedagoģijas idejas savā esošajā darba vietā, skolā, bērnudārzā vai ģimenē.

Nodarbības vada:
Ina Grasmane, psiholoģe, Mīlestības pedagoģijas autore
Marita Bukovska, deju un kustību terapeite apmācībā
Vineta Mugureviča, mākslas terapeite

NĀC! MEKLĒSIM KOPĀ! PIEVIENOJIES!

(1) International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) scientic Relationship between Parent’s Spiritual Intelligence, Level of Education and Children’s Mental Health Ghasem mohammadyari* .Educational Sciences Department, Payame Noor University,Tehran, I.R.of IRAN)

Nodarbības notiek no 9. oktobra, reizi nedēļā, otrdienās, no plkst. 10:00 – 17:00.

Dalības maksa par nodarbību 20 eur. Par visu kursu var maksāt divās daļās 60 eur un 60 eur.

Programma:

09.oktobris 10:00 - 17:00

Mīlestības  pedagoģijas pamats – garīgais, emocionālais un racionālais intelekts. Unikālā būtība mūsos. Brīvā spēle un tās praktikums.

Mākslas un kustību terapijas tēma: Mana unikālā personības daļa, talanti – kā tos palīdzēt atklāt sev un bērniem.

16.oktobris 10:00 - 17:00

Bērnu emocionālā audzināšana un darbs ar bērnu jūtām. Sarunu frāzes.

Ritma instrumenta izmantošana pedagoģijā.

Rīta stunda skolā – ritma izveide un saruna par konkrētu bērna problēmu.

Mākslas un kustību terapijas tēma: Metodes, kas palīdz satikties jūtās.

23.oktobris 10:00 - 17:00

Disciplinēšanas sistēma Mīlestības pedagoģijā. Metodes.

Mākslas un kustību terapijas tēma: Darbs ar dusmām

30.oktobris 10:00 - 17:00

Bērnu traucējumi, apslēptais stāsts. Terapijas metodes pedagoģijā, diagnosticēšana, metožu izvēle.

Mākslas un kustību terapijas tēma: kā palīdzēt bērnam izpaust, izlādēt dažādas sāpīgas spriedzes – sastingums, spītība, bailes.

6.novembris 10:00 - 17:00

Darbs ar bailēm un spītību. Mūzikas izmantošana pedagoģijā. Izsists ritms, mūzikas instruments dažādos ritma elementos. Prakse: darbs ar dažādiem bērnu gadījumiem mazajā grupā. Psihopedagoģiskās intervences izstrāde.

Mākslas un kustību terapijas tēma: psihopedagoģiskās metodes darbā ar iekšējām grūtībām.

13.novembris 10:00 - 17:00

Pēdējās nodarbības tēma tiks izvēlēta atbilstoši grupas vēlmēm.

Atsauksmes

  • Paldies par vērtīgajiem kursiem! Ieguvumi noteikti ir izpratne par dvēseles dziļumiem man kā pedagogam un mammai, – Justīne.

  • Ļoti vērtīgi priekš manis un manām attiecībām ar bērniem. Jūtos daudz brīvāka, atklātāka un patiesāka. Vēl spēcīgāk apzinos, cik ļoti man patīk kopā būšana ar bērniem, cik daudz prieka tas nes. Nodarbības iedrošina, motivē, dod ticību saviem spēkiem un tam, ko patiesībā spēju paveikt, – Baiba.

  • Iedvesma! Iedvesma mīlēt bērnus, vēl vairāk darboties ar viņiem. Jūtu, ka arvien labāk spēju veidot ritmu ikdienas darbā ar bērniem un arī drošāk ielikt robežas, – Lelde

  • Skaidrs rīcību plāns audzināšanai. Ieguvu jaunu un ļoti praktisku informāciju, kuru šobrīd pielitoju savā ģimenē. Iemācījos labāk saprast savu bērnu, viņa emocijas un rīcību, – Santa