MĪLESTĪBAS LĒMUMS MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJĀ

Mīlestības lēmums – viens no galvenajiem instrumentiem Mīlestības Pedagoģijā. Mīlestība – tā ir attieksme, kura veidojas, pieņemot atbilstošu lēmumu. Mīlestības lēmums ir spēcīgs dzīves pārmaiņu instruments, tā ir atslēga, kas būtiski izmaina situāciju ģimenē.

“Tu neko nevari izdarīt tādu, lai es tevi pārstātu mīlēt,” tas ir iekšējais motīvs cilvēkam, kurš izdzīvo mīlestības lēmumu. Ne vienmēr pēc iekšēji pieņemta mīlestības lēmuma mīlestība var sākt plūst brīvi no cilvēka redzamā veidā. Ir dažādas jūtas, kas jāpārdzīvo, ejot mīlestības ceļu, – aizvainojums, dusmas, bailes par sevi… Dažādi jūtu radīti emocionālie sprosti var būt šķērslis brīvai mīlestības plūsmai caur cilvēku. Tomēr lēmums pats par sevi satur spēcīgu enerģētisku devu, kas būtiski maina gan pašu cilvēku, gan otru cilvēku un savstarpējās attiecības.

Saturs: Liecība, reāls stāsts no dzīves /Teorētisks metodes apraksts / Meditācija /Praktisks vingrinājums darbam ar sevi, kas ļauj dziļāk iepazīt sevi.

Formāts: A4, izdruka

Cena: 5 EUR