KRISTĪGS BĒRNUDĀRZS MĪLESTĪBAS MĀJA KOMPLEKTĒ PEDAGOGU KOMANDU RADOŠAM, MĀKSLINIECISKAM DARBAM PIRMSSKOLĀ.

Projekts “Mīlestības Māja”, meklē komandas biedrus – cilvēkus, kas vēlas apgūt Mīlestības pedagoģiju, tajā strādāt un attīstīties,  kā arī lietot savu iniciatīvu, lai uzlabotu un ietekmētu izglītības vidi mūsu valstī. Šobrīd meklējam pirmsskolas pedagogu, bet nākotnei meklējam skolotājus, lietvedi – sekretāru, cilvēkus, kas vēlas savā profesionālajā dzīvē izdzīvot kristīgas kopienas dzīvi, vienotību komandā un iespēju augt, attīstīties saskaņā ar aicinājumu.

Bērnudārzā MĪLESTĪBAS MĀJA  tiek īstenota alternatīva, psiholoģes Inas Grasmanes radīta, bērnu apmācīšanas un audzināšanas metode Mīlestības pedagoģija. Mīlestības pedagoģijas galvenā vērtība ir bērns, viņa vienreizējā, unikālā būtība un vide, kas ļauj bērnam to piedzīvot, attīstīt un noticēt sev. Mīlestības pedagoģijā skolotājam rūp bērna jūtas, skolotājs ar tām mācās strādāt.

Mīlestības pedagoģija sevī ietver metožu kopumu, kas veicina:

  • Bērnu pašapziņas celšanu,
  • Radošā potenciāla atraisīšanu,
  • Bērnu māksliniecisko talantu atklāšanu un attīstīšanu,
  • Drošas un atklātas saskarsmes veidošanu, atklātu sarunu ar bērniem par viņu jūtām,
  • Bērna intelekta mērķtiecīgu attīstīšanu caur spēli, rotaļu, ritmu, mākslu un kopēju darbu.

PIRMSSKOLAS PEDAGOGA VAKANCE 

Prasības kandidātam:

– kristīgs aicinājums darbam ar bērniem,

– vismaz vidējā izglītība un vēlme studēt pedagoģiju vai pedagoģiskā augstākā izglītība,

–  aicinājums strādāt ar bērniem brīvā, radošā garā,

– interese par jaunām pedagoģijas un bērnu audzināšanas pieejām,

– gatavība apgūt un ikdienā īstenot Mīlestības pedagoģiju

– Vēlme un spēja darboties komandā,

– entuziasms, aizrautība un vēlme piešķirt savai dzīvei jēgu, uzlabojot bērnu dzīvi izglītības iestādēs, mūsu valstī.

Mēs piedāvājam:

– speciālistu vadībā apgūt un praksē īstenot  “Mīlestības pedagoģiju”,

– stipru un atbalstošu komandu,

– iespēju īstenot savas idejas, izmantojot Mīlestības mājas resursus, tā bagātinot projektu ar savu personisko pienesumu,

– iespēju augt, attīstīt savu personību dažādos izglītības projektos.

CV un motivācijas vēstuli gaidām uz epastu: info@milestibasmaja.lv

Papildus informācija: 29583959


Pievienojies! Veidosim kopā šo pasauli labāku!