Konsultācijas

Ina Grasmane

Mīlestības Mājas vadītāja 

Mīlestības pedagoģijas un terapijas autore 

Tālr.Nr.: 29 583 959  

Psihologa privātprakse: 6 gadi, Mīlestības pedagoģija un terapija: 22 gadi, Psiholoģijas virziens: eksistenciālais Ģimene: 4 bērnu māmiņa Izglītība: :Psiholoģijas Maģistratūra Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā Papildus izglītība (ar sertifikātiem):

  • “Motivation – Movement Towards the Future” Eduard Povel Holand(1997)
  • “Psiholoģiskā gatavība skolas apmācībai. Saturs, diagnostika, iespējamā korekcija.”E.I.Zaharova,Krievija.(1995)
  • “Emocionālo stāvokļu korekcija ar transaktā analīzes metodes palīdzību.” Jurijs Kovaļovs, Krievija(1998)
  • “Uzņēmējdarbības domāšanas attīstība” S. Zaičiks, Latvija
  • “ Efektīvas saskarsmes pamati” A Spirvakovska, Krievija (1995)
  • “Psihoterapeitiskā kontakta pamati.” A.Spirvakovska, Krievija (1997)

Intensīvās grupas apmācību seminārs “ Ģimenes terapija” Viļņa.(1996) “Pašgatovoto rotaļlietu kursi”(L.Gaile.)Rīga

 • ”Kā veidot bērnam piemērotu stundu sākumskolā. Mākslas terapija.”(Gertud Hoss – Krupski, Frankfurt.)
 • ”Fizikas, astronomijas, perespektīvās zīmēšanas un mūzikas metodikas apguve.”(H.M.Kretčmers)Vācija, E.Grīnis(Latvija)
 • ” Pirmsskolas teorija un prakse, gleznošana ar ūdenskrāsām un mūzikas vingrinājumi”
 • „Dziedinošie aspekti pirmsskolā, dienas, nedēļas, gada ritms, rotaļlietu gatavošana, veidošana no māla un sociālās spēles”(Fr.Jaenicke), Vācija “
 • „Īpašo bērnu problēmas.”(Fr. Jaenicke), Vācija
 • “Klašu audzinātāju tematiskie kursi”(Skolēnu jaunatnes centrs)
 • “Izglītība, kas dod cerību ikvienam.” Skolēnu psiholoģijas izpratne.” Larijs Strauts, Maria Rjabiņina
 • 2 nedēļu apmācību kurss Vācijas skolās 

Normunds Grasmanis

Projekta tehniskais vadītājs.

Atbrīvošanas kalpošana.

FONDA MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJA vadītājs

Tel. 27477166

e-pasts: milestibaspedagogija@gmail.com

Izglītība: Rīgas Reliģijas Zinātņu institūts – Bakalaura grāds Reliģijas zinātnē;

Šobrīd studēju: Rīgas Reliģijas Zinātņu institūtā – Profesionālā maģistra studiju programmā “Reliģija” ar kvalifikāciju “Pastorālais konsultants”.  

Pieredze:

 • Mans ceļš uz brīvību laikā ir aizņēmis 18 gadus. No tiem 6 gadus bija jāiet atbrīvošanas ceļš pašam priekš sevis;
 • 2009. gadu saņēmu Kardināla Jāņa Pujata svētību veikt atbrīvošanas kalpošanas praksi; 
 • Divus ar pusi gadus gatavojos “laulātā diakona svētībai”; 
 • No Arhibīskapa Zbigņeva Stankēviča esmu saņēmis svētību kalpot ar atbrīvošanas  lūgšanām un pie vajadzības lūgt mazo eksorcismu; 
 • Vadu raidījumu “Ceļš pie Viņa”, radio Marija, kas apskata maldu mācības un runā par garīgu ceļu pie Dieva, lūgšana ir neatņemama raidījuma sastāvdaļa.  

Amata apraksts: 

 • pastorālais konsultants ir sertificēts speciālists, kurš ieguvis augstāko izglītību reliģijā vai teoloģijā un profesionālo kvalifikāciju pastorālajā konsultēšanā;
 • veic vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī, lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā;
 • veic savu profesionālo darbību patstāvīgi un ir atbildīgs par savas kvalifikācijas uzturēšanu, garīgo un profesionālo izaugsmi, savā darbā ievērojot profesionālo ētiku.