ПЕДАГОГИКА ЛЮБВИ ДЛЯ ТЕБЯ И ТВОЕГО РЕБЁНКА

Тебе нужно иметь всего лишь несколько ключей, чтобы мир вокруг тебя стал преображаться и меняться к лучшему, чтобы ты приобрела уверенность в себе и своих силах.

PERSONĪBAS ROBEŽAS MIJIEDARBĪBĀ AR CITIEM

Terapeitisks seminārs psihologiem, psihoterapeitiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem, kas tuvu stāv cilvēkiem.

MĀKSLAS TERAPIJAS KURSS ATĻAUJ SEV BŪT!

Šis kurss palīdzēs iemācīties apzināties un pieņemt sevi, atrast iekšējo unikālo līdzsvaru, mainīt attieksmi no sevis kritizēšanas un neapmierinātības uz mīlestību, pieņemšanu un rūpēm.

PAR SEVI UN PAR PRETĒJO : IDENTITĀTES DZIEDINĀŠANA

Vakari paredzēti cilvēkiem, kas meklē dziļāku identitātes terapiju – sievišķajam un vīrišķajam sevī, kā arī pārim, kas meklē terapiju savstarpējām attiecībām. Katrs vakars atnesīs izpratni par sevi, pieņemšanu, iedvesmu un sniegs dalībniekiem konkrētas “atslēgas” kā sakārtot attiecības ar pretējo dzimumu, dziļāk apzinoties sevi un savu vērtību. Katrs vakars sastāvēs no 2 daļām – lekcija un terapija mazajā grupā, vīriešiem un sievietēm atsevišķi.

ĢIMENES DZIEDINĀŠANAS SEMINĀRS

Semināra mērķis ir palīdzēt ikvienam atrast atslēgas to grūtību pārvarēšanai, kuras paši nezinot, mantojām caur paaudzēm un radniecīgajām saiknēm un kļūt patiesi brīvam.
Milestibas Maja - vieta, kur cilveks macas milet dzivi

MĪLESTĪBAS TERAPIJA MANAM BĒRNAM UN MAN

No 15. februāra, trešdienās apmācību cikls vecākiem, kurā aicinām apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus, ko izmanto savā darbā ar bērniem Mīlestības pedagoģija