Vīrietis un viņa sievietes

Aiz katra liela vīrieša stāv liela sieviete? Varbūt otrādi? Aiz katras lielas sievietes stāv liels vīrietis?

Sievietes sirds un dzīves aicinājums

Cilvēks tikai tad var izjust pilnībā savu dzīvi, ja darbojas, dzīvo saskaņā ar savu patieso, dziļāko būtību. Katrai sievietei ir kāda misija, uzdevums uz šīs zemes.

Vīrietis un viņa sajūtas

Ar ko mūsdienās ir jārēķinās vīrietim, ja viņš izlemj būt autentisks savās sajūtās?

Vecis vai vīrietis? Ko nozīmē būt vīrietim.

Viens no galvenajiem ir - ko vīrietis domā un sajūt attiecībā pret sevi un savu lomu šajā dzīvē.

Vīrieša iniciācija. Postmodernā mode vai vēsturisks murgs?

Pastāv uzskats, ka visas vīrieša nelaimes ceļas no tā, ka viņš nav tā īsti iniciēts. Iniciēts uz ko? Par ko? Dēļ kā?

Sieviete, kas pareizi izdzīvo savu seksualitāti, pārvērš pasauli….

Cilvēka seksualitāte ir saistīta ar daudziem faktoriem, kas skar viņa personību. Nevar seksualitāti apskatīt kā kaut ko atsevišķu, atdalītu no cilvēka personības un procesiem, kas notiek cilvēkā.

Sievietes misija un identitāte

Lai paveiktu savas dzīves uzdevumus, sievietei ir jāapzinās “atslēgas”, kuras paņemot rokās var uzvarēt ļaunumu. Kādas tad ir šīs atslēgas?