RITMS – BĒRNU AUDZINĀŠANAS UN DISCIPLINĒŠANAS INSTRUMENTS

Ritms ir audzināšanas un apmācīšanas instruments, kas sevī ietver disciplinēšanas, mācīšanas un audzināšanas funkcijas. Ja bērnu starpā, grupā vai ģimenes attiecībās ar bērnu ir haoss, trakošana, tad tā ir zīme, ka tieši šajā dzīves situācijā pietrūkst ritma vai ritmiska elementa. Ritms visu nomierina un sakārto.

SATIKŠANĀS BĒRNA JŪTĀS

Vecāki bieži savā mīlestībā pret bērnu intuitīvi jūt, ka būtu svarīgi parunāt par to, kas notiek ģimenē un līdz ar to arī bērna dzīvē, bet kā? Kā runāt ar bērnu par sāpīgo tā, lai visas savas problēmas neuzgrūstu uz viņu?

BĒRNĪBA – TIKAI VIENREIZ DZĪVĒ. INICIATĪVAS UN RADOŠUMA AUDZINĀŠANA. BRĪVĀ SPĒLE

Mīlestības pedagoģijā viens no audzināšanas instrumentiem ir svētki. Svētki kā stāsts. Kā svinot, izdzīvot stāstu, kas izstāsta dzīvi? Kā izdzīvot dzīvi, to svinot?

SVĒTKI KĀ BĒRNU AUDZINĀŠANAS INSTRUMENTS

Mīlestības pedagoģijā viens no audzināšanas instrumentiem ir svētki. Svētki kā stāsts. Kā svinot, izdzīvot stāstu, kas izstāsta dzīvi? Kā izdzīvot dzīvi, to svinot?

MĪLESTĪBAS LĒMUMS MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJĀ

Mīlestības lēmums – viens no galvenajiem instrumentiem Mīlestības Pedagoģijā. Mīlestība – tā ir attieksme, kura veidojas, pieņemot atbilstošu lēmumu. Mīlestības lēmums ir spēcīgs dzīves pārmaiņu instruments, tā ir atslēga, kas būtiski izmaina situāciju ģimenē.