MĪLESTĪBAS MĀJA pirmsskolā īsteno alternatīvo, Latvijas speciālistu radītu bērnu apmācīšanas un audzināšanas metodi Mīlestības pedagoģija. Mūsu metodes mērķis ir nodrošināt katram bērnam tādu vidi, kurā viņš spētu augt un attīstīties saskaņā ar savu patieso iekšējo būtību, izprast un runāt par savu jūtu pasauli, atklāt un ikdienā attīstīt savus unikālos talantus un radošumu.

Darba laiks: darba dienās, no plkst. 8:00 – 18:00

Bērnu vecums: no 1,5 – 3 un no 3 līdz 6 g.v.

Adrese: Gustava Zemgala gatve 48, Rīga

Mīlestības pedagoģija atbild uz mūsdienās ļoti svarīgu jautājumu –  kā disciplinēt bērnus, mācīt viņiem robežas tā, lai cienītu bērna pašvērtējumu, ļautu justies novērtētam un mīlētam. Mīlestības pedagoģija sintezē pedagoģiskas metodes, kas satur mūziku, mākslu un radīšanu kā pamatnodarbošanos pirmsskolas vecumā. Aktivitātēs stiprina bērnu radošo potenciālu, talantus, paaugstina iniciatīvu un pašvērtējumu, bērni mācās draudzēties un veidot emocionāli inteliģentas attiecības ar dažāda vecuma bērniem.

Mīlestības pedagoģija sevī ietver metožu kopumu, kas veicina:

  • Bērnu pašapziņas celšanu
  • Radošā potenciāla atraisīšanu
  • Bērnu māksliniecisko talantu atklāšanu un attīstīšanu
  • Drošas un atklātas saskarsmes veidošanu, atklātu sarunu ar bērniem  par viņu jūtām
  • Bērna intelekta mērķtiecīgu attīstīšanu caur spēli, rotaļu, ritmu, mākslu un kopēju darbu.

Iknedēļas nodarbības:

  • Brīvā radošā spēle un  būšana ārā
  • Māksla un Kustība
  • Sensorie un Muzikālie uzdevumi
  • Rokdarbi un Dabas pedagoģija

 

 

Pieteikums Mīlestības Mājas pirmsskolai

Aizpildiet pieteikuma anketu un mēs ar jums sazināsimes!

Vārds*

Uzārds*

epasts*

Tālrunis

Papildus komentārs

* - obligāts lauks