MĪLESTĪBAS TERAPIJAS GRUPA BĒRNIEM

no 9. novembra, ceturtdienās

Aicinām pievienoties bērnus vecumā no 4-10 gadiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, spēku atjaunošana!

Katrs cilvēks ir unikāls un bērni to parāda īpaši spilgti! Bērni savā attīstības ceļā mēdz piedzīvot sāpes, kas izpaužas dažādu emocionālu traucējumu veidā. Pie tiem pieder uzvedības un disciplīnas traucējumi, komunikācijas grūtības ar vienaudžiem vai pieaugušiem, atstumtība, biežas slimošanas, grūtības mācīties, bailes, dusmu lēkmes, nepaklausība un citi traucējumi. Mīlestības terapijas grupa palīdz bērniem atgriezties saskaņā ar savu iekšējo būtību.Mīlestības terapija ir Latvijā 20 gadu laikā radīta terapeitiska sistēma, kas palīdz bērniem atjaunot radošumu, mazina dažādas emocionālās grūtības, paaugstina bērnu pašvērtējumu. Tā palīdz bērnam iepazīt sevi, stiprina pašvērtējumu un caur radošu darbību atjauno bērna patieso dabu.

Vecums : 4 – 10 g.v. 

Laiks: no 9. novembra, ceturtdienās, plkst. 14:30 – 18:00

Norises vieta : Mīlestības māja, Gustava Zemgala gatve 48 

Dalības maksa: 30 eur par nodarbību 

Mīlestības terapija

Mīlestības terapija ir Latvijā radīts inovatīvs bērnu terapijas virziens, kura mērķis ir atjaunot cilvēka saikni ar radošo potenciālu un caur to dziedināt bērna iekšējo, vienreizējo būtību. Radošuma atraisīšana ļauj bērniem rast jaunus, inovatīvus risinājumus, viņu problēmām.

Mīlestības terapija strādā ar bērniem nelielā grupā, un tās iekšējie procesi tiek izmantoti kā terapijas instruments. Grupas terapeitiskajā dzīvē tiek izmantota radošā, brīvā spēle, mākslas terapija, mūzikas terapija, individuālas sarunas, ķermeņa terapijas elementi un psihologu īpaša attieksme pret katru bērnu, kas stiprina bērna iekšējo būtību un pašvērtējumu. Mīlestības terapija palīdz bērniem ar mācību, uzvedības un emocionāliem traucējumiem, kā arī bērniem, kuri pārcietuši psiholoģiskas traumas, kas ietekmē viņu dzīves kvalitāti.Visi bērni, kas apmeklē Mīlestības terapijas grupu, piedzīvo uzlabojumus, kas izmaina viņu attiecības ar apkārtējiem, mazina trauksmi par sevi, uzlabo uzvedību un dziedina viņu dvēseles sāpes.

Ja tavam bērnam ir grūtības, ši ir vieta, kur saņemt palīdzību!