MĪLESTĪBAS PEDAGOĢIJA SĀKUMSKOLĀ!

Lai cilvēks būtu veiksmīgs – svarīgi ir, lai viņš tic pats sev…

Tic savai iekšējai izjūtai, tic savam redzējumam un talantam!

Mazais skolnieks, kuram ir liela slodze, smaga, muguru deformējoša  soma, atzīmes, kas novērtē bērnu kā viduvēju, konkurence bērnu starpā, spriedze.. Tā ir pirmsskolnieka realitāte…

Kad lai vienkārši pasēž un parunājas ar bērnu par to kā viņš jūtas?

Tik pazīstamas daudziem vecākiem, kuriem bērni  uzsāk skolas gaitas, ir šīs izjūtas. Vai no šīs, spriedzi piepildītās ikdienas dzīves ir izeja? Vai tai ir jēga? Vai tā ir smaga nasta, kura jāpieņem un jāļauj, lai tā audzina mūsu bērnus viņu gaišās nākotnes vārdā? Neejot tam cauri, bērni būs neizglītoti un dumji, nebūs rūdīti dzīves grūtībās. Vai tiešām?

Vai tiešām mācību procesu nav iespējams organizēt kā prieku nesošu, iedvesmas piepildītu un personībai spēku dodošu?

Mīlestības pedagoģija tic, ka mācību un audzināšanas procesu var piepildīt ar mīlestību, prieku, aizraušanos un tas veido cilvēku, kurš mīl dzīvi…

Lai cilvēks būtu veiksmīgs – svarīgi ir, lai viņš tic pats sev… Tic savai iekšējai izjūtai, tic savam redzējumam un talantam!

Šīs vērtības izglītībā un bērnu audzināšanā nes  Mīlestības mājas sākumskola, kura īstenos Mīlestības pedagoģiju skolā, 1. līmenī.

Mīlestības pedagoģija ir skola, kur bērns mācās mīlēt dzīvi!

  • Rīts sākas ar mūziku, kas sagatavo prātu darbam…
  • Tad atmiņu trennējoši vingrinājumi – prozas, dzejas mācīšanās ar atmiņu trennējošām, modernām metodēm
  • Galvenās stundas (latviešu valoda, matemātika, dabas zinības, pētniecība, u.c. priekšmeti)
  • Brīvā, radošā spēle radošuma attīstīšanai un personības stiprināšanai..
  • Stāsts, kuru skolotājs stāsta bērniem katru dienu… (grāmatu pārstāsti, stāsti no vecās un jaunās derības)
  • Sports, mūzika, deja
  • Kopēja lūgšana. Saruna, noslēdzot dienu.

Uzņemti tiek bērni no 1.- 4. klasei.

Papildus informācija: 26039700 (Liga Ruttule) vai 29583959 (Ina Grasmane).

Ja arī Tavs bērns sāks iet sākumskolā vai jau iet un tu vēlies sekot Mīlestības pedagoģijas idejai un pievienoties mūsu pulciņam, skolojot bērnus draudzīgā, radošā, terapeitiskā  un personības attīstību veicinošā veidā – piesaki savu bērnu Mīlestības pedagoģijas mājas sākumskolā!

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju