Lai cilvēks būtu veiksmīgs – svarīgi ir, lai viņš tic pats sev… Tic savai iekšējai izjūtai, tic savam redzējumam un talantam!

Mīlestības Māja ir Latvijas speciālistu radīta skola, kurā bērni mācās ne tikai matemātiku, lasīšanu un rakstīšanu, bet kopj savu emocionālo inteliģenci, mācās runāt par savām jūtām, pārvaldīt emocijas, mācās dzīves garīgos likumus. 

Mūsdienu pedagoģijas sistēma koncentrēti attīsta tikai vienu intelekta līmeni – loģisko intelektu, kas bieži vien balstās īstermiņa atmiņas ieliktās zināšanās…

Jaunākie zinātniskie pētījumi raksturo intelekta vairākas dimensijas, kas vienmērīgi attīstītas, cilvēkam atnes patiesu inteliģenci un gudrību. Šī gudrība ir vienota ķermeņa, dvēseles un gara līdzsvarā. Zinātnieki apraksta garīgā intelekta nozīmi cilvēka personības attīstībā, emocionālās inteliģences nozīmi un to, kā abu šo līmeņu attīstība ietekmē cilvēka loģisko intelektu un vispārējo attīstību (C.Wigglesworth, Spiritual Intelligence and Why It Matters, 2002-2011).

Arī Mīlestības Mājas skoliņā, kurā tiek īstenots Latvijā izstrādāts pedagoģijas virziens – “Mīlestības pedagoģija”,  bērni mācās ne tikai matemātiku, lasīšanu un rakstīšanu, bet kopj savu emocionālo inteliģenci, mācoties runāt par savām jūtām, kopj garīgo intelektu, mācoties pārvaldīt emocijas, mācoties dzīves garīgos likumus un kopā lūdzoties.

“Mīlestības pedagoģija” ir Latvijas speciālistu radīta pedagoģijas skola, kurā tiek izstrādātas praktiskas metodes bērnu audzināšanai, garīgai, emocionālai un prāta attīstībai.

Kāda tad ir skolnieka diena šajā skolā?

Diena sākas ar klusuma stundu. Tā ir stunda ar īpašu ritmu, kurā ir ietverta bērnu muzicēšana, dziedāšana, sarunas par to kā jūtamies, atmiņas treniņš, stāstu daļa, kurā skolotājs bērniem stāsta stāstus. Katrai šai daļai  var uzrakstīt īpašu aprakstu, bet šoreiz par dienu kopumā. Tās nozīme ir bērna ievadīšana skolā, bērna jūtu dziedināšana ar mūzikas , terapeitisku sarunu un terapeitisku stāstu palīdzību.

Tālāk bērni mācās matemātiku, tad kopā ēd brokastis. Pie galda kopā dzied, pārrunā dzīves jautājumus.

Tad latviešu valoda,  pēc kuras seko stunda – brīvā spēle. Brīvā spēle ir Mīlestības pedagoģijā izstrādāta metode, kas savieno bērnu ar viņa iekšējo būtību, atver bērnu viņa talantiem, māca radīt un runāt par radīto.

Pēc brīvās spēles laiks ārā, tad lasīšanas stunda. Bērni mācās mīlēt lasīšanas procesu vienkārši klusumā, lasot.

Tad pusdienas un pēc pusdienām angļu valoda, rokdarbi, māksla, u.c.

Mācības notiek divās vecuma grupās: 1.-4. un 5.-7. klašu grupās. 

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju

Brīvā spēle

Brīvā spēle ir viens no galvenajiem apmācību, audzināšanas un terapijas instrumentiem Mīlestības pedagoģijā un Mīlestības terapijā.

Par ritmu Mīlestības pedagoģijā

Ritms kā audzināšanas instruments ir nemainīgs rituāls, kas bagātināts ar māksliniecisku elementu.

Disciplinēšanas sistēma 'Mīlestības mājā'

Audzināšana nav viegls darbs. Tas ir ceļš. Ceļš kopā ar bērnu.

Krāsas no dabas materiāliem

Ļaujieties vasaras burvībai un āra dzīvei Mīlestības mājā! Taisām krāsas no dabas materiāliem.

Brīvā radošā spēle

Brīvā spēle attīsta bērnā radošumu, palīdz izpaust savu iekšējo būtību, dod iespēju radīt, attīsta cēloņu seku izpratni un paaugstina pārliecību par saviem spēkiem.

Kā runāt ar bērnu par viņa jūtām?

Līdzīgi kā vīrietis un sieviete, pieaugušais un bērns dzīvo katrs savā pasaulē un runā katrs savā valodā. Bērnības valoda pieaugušajam bieži vien ir jāmācās no jauna.

Mīlestības lēmums mīlestības pedagoģijā

Mīlestība ir spēja ieraudzīt unikālo, neatkārtojamo, kas katrā cilvēkā ir. Bērnība ir īpaša ar savu savdabīgo un vienreizējo valodu.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI


matemātika

latviešu valoda

lasīšana

angļu valoda

brīvā spēle

mākslas terapija

dejas un kustība

klusuma stunda