BĒRNUDĀRZS MĪLESTĪBAS MĀJA

Darba laiks: darba dienās, no plkst. 8:00 – 18:00

Bērnu vecums: 1,5 līdz 7 gadiem

Bērnu skaits bērnudārzā: 1 grupa un 23 bērni

Adrese: Gustava Zemgala gatve 48, Rīga

Bērnudārzā MĪLESTĪBAS MĀJA īsteno alternatīvo, Latvijas speciālistu radītu bērnu apmācīšanas un audzināšanas metodi Mīlestības pedagoģija. Mūsu metodes mērķis ir nodrošināt katram bērnam tādu vidi, kurā viņš spētu augt un attīstīties saskaņā ar savu patieso iekšējo būtību, izprast un runāt par savu jūtu pasauli, atklāt un ikdienā attīstīt savus unikālos talantus un radošumu.

Mīlestības pedagoģija atbild uz mūsdienās ļoti svarīgu jautājumu –  kā disciplinēt bērnus, mācīt viņiem robežas tā, lai cienītu bērna pašvērtējumu, ļautu justies novērtētam un mīlētam. Mīlestības pedagoģija sintezē pedagoģiskas metodes, kas satur mūziku, mākslu un radīšanu kā pamatnodarbošanos pirmsskolas vecumā. Aktivitātēs stiprina bērnu radošo potenciālu, talantus, paaugstina iniciatīvu un pašvērtējumu, bērni mācās draudzēties un veidot emocionāli inteliģentas attiecības ar dažāda vecuma bērniem.

Mīlestības pedagoģija sevī ietver metožu kopumu, kas veicina:

  • Bērnu pašapziņas celšanu
  • Radošā potenciāla atraisīšanu
  • Bērnu māksliniecisko talantu atklāšanu un attīstīšanu
  • Drošas un atklātas saskarsmes veidošanu, atklātu sarunu ar bērniem  par viņu jūtām
  • Bērna intelekta mērķtiecīgu attīstīšanu caur spēli, rotaļu, ritmu, mākslu un kopēju darbu.

Bērnudārzā Mīlestības māja ir gaidīti arī bērni, kuriem ir kādas emocionālās, uzvedības vai mācību grūtības.

• 

Brīvā radošā spēle un  būšana ārā

Māksla un Kustība

Sensorie un Muzikālie uzdevumi

Rokdarbi un Dabas pedagoģija