BĒRNUDĀRZS MĪLESTĪBAS MĀJA

Bērnudārzā MĪLESTĪBAS MĀJA īsteno alternatīvo, Latvijas speciālistu radītu bērnu apmācīšanas un audzināšanas metodi Mīlestības pedagoģija. Mūsu metodes mērķis ir nodrošināt katram bērnam tādu vidi, kurā viņš spētu augt un attīstīties saskaņā ar savu patieso iekšējo būtību, izprast un runāt par savu jūtu pasauli, atklāt un ikdienā attīstīt savus unikālos talantus un radošumu.

Mīlestības pedagoģija atbild uz mūsdienās ļoti svarīgu jautājumu –  kā disciplinēt bērnus, mācīt viņiem robežas tā, lai cienītu bērna pašvērtējumu, ļautu justies novērtētam un mīlētam. Mīlestības pedagoģija sintezē pedagoģiskas metodes, kas satur mūziku, mākslu un radīšanu kā pamatnodarbošanos pirmsskolas vecumā. Aktivitātēs stiprina bērnu radošo potenciālu, talantus, paaugstina iniciatīvu un pašvērtējumu, bērni mācās draudzēties un veidot emocionāli inteliģentas attiecības ar dažāda vecuma bērniem.

Mīlestības pedagoģija sevī ietver metožu kopumu, kas veicina:

  • Bērnu pašapziņas celšanu
  • Radošā potenciāla atraisīšanu
  • Bērnu māksliniecisko talantu atklāšanu un attīstīšanu
  • Drošas un atklātas saskarsmes veidošanu, atklātu sarunu ar bērniem  par viņu jūtām
  • Bērna intelekta mērķtiecīgu attīstīšanu caur spēli, rotaļu, ritmu, mākslu un kopēju darbu.

Iknedēļas nodarbības:

  • Brīvā radošā spēle un  būšana ārā
  • Māksla un Kustība
  • Sensorie un Muzikālie uzdevumi
  • Rokdarbi un Dabas pedagoģija

Darba laiks: darba dienās, no plkst. 8:00 – 18:00

Bērnu vecums: 2 līdz 6 gadiem

Bērnu skaits bērnudārzā: 1 jaukta vecuma grupa

Adrese: Gustava Zemgala gatve 48, Rīga

Vairāk par Mīlestības pedagoģiju

Brīvā spēle

Brīvā spēle ir viens no galvenajiem apmācību, audzināšanas un terapijas instrumentiem Mīlestības pedagoģijā un Mīlestības terapijā.

Par ritmu Mīlestības pedagoģijā

Ritms kā audzināšanas instruments ir nemainīgs rituāls, kas bagātināts ar māksliniecisku elementu.

Disciplinēšanas sistēma 'Mīlestības mājā'

Audzināšana nav viegls darbs. Tas ir ceļš. Ceļš kopā ar bērnu.

Krāsas no dabas materiāliem

Ļaujieties vasaras burvībai un āra dzīvei Mīlestības mājā! Taisām krāsas no dabas materiāliem.

Brīvā radošā spēle

Brīvā spēle attīsta bērnā radošumu, palīdz izpaust savu iekšējo būtību, dod iespēju radīt, attīsta cēloņu seku izpratni un paaugstina pārliecību par saviem spēkiem.

Kā runāt ar bērnu par viņa jūtām?

Līdzīgi kā vīrietis un sieviete, pieaugušais un bērns dzīvo katrs savā pasaulē un runā katrs savā valodā. Bērnības valoda pieaugušajam bieži vien ir jāmācās no jauna.

Mīlestības lēmums mīlestības pedagoģijā

Mīlestība ir spēja ieraudzīt unikālo, neatkārtojamo, kas katrā cilvēkā ir. Bērnība ir īpaša ar savu savdabīgo un vienreizējo valodu.