BĒRNĪBA – TIKAI VIENREIZ DZĪVĒ. INICIATĪVAS UN RADOŠUMA AUDZINĀŠANA. BRĪVĀ SPĒLE

Brīvā spēle kā audzināšanas un terapijas instruments ir radoša  darbnīca priekš bērna, kurā viņš var katru dienu atkal no jauna atrast sevi, savu radošo, unikālo būtību un atklāt to dvēseles istabu, kurā viņš satiek Dievu. Brīvā spēle atjauno cilvēka saikni ar viņa vienreizējo unikālo būtību. Brīvā spēle ir kā bērna trenniņš  katru dienu, sajust sevi, notvert iekšējo bildi sevī, savu redzējumu un īstenot to dzīvē.

Brīvā spēle ir audzināšanas platforma. Tajā tiek risinātas attiecības bērnu starpā, sniegta pamācība kā rīkoties vienā vai otrā attiecību situācijā. Bērniem tiek mācītas robežas. Kad bērni iemācās būvēt, radīt savu pasauli, tas ir viņiem ļoti atbilstošs veids, kā viņi izspēlē no sevis ārā visu to, kas viņiem traucē dzīvot. Šī ir brīvās spēles terapeitiskā funkcija.

Saturs: Liecība, reāls stāsts no dzīves /Teorētisks metodes apraksts / Meditācija /Praktisks vingrinājums darbam ar sevi, kas ļauj dziļāk iepazīt sevi.

Formāts: A4, izdruka

Cena: 5 EUR