Atvērto durvju diena Mīlestības Mājā! 

Bērnudārzs: no 2 g.v.

Skola: 1.-3. un 4.-7. klašu grupās

Sapulce 1,5 – 2 g.v. bērnu vecākiem tiks rīkota atsevišķi. Informācija sekos.

REĢISTRĒ DALĪBU!

Uz atvērto durvju dienu lūgums ierasties bez bērniem!