ANGĻU SARUNVALODAS NODARBĪBAS

MĀKSLA UN PERSONĪBAS

Attīsti un pilnveido sarunvalodas prasmes, runājot par mūsdienu mākslas darbiem, virzieniem, personībām!

Katra tikšanās ir veidota kā diskusija/saruna par nodarbības tēmu un sastāv no runāšanas, klausīšanas un lasīšanas uzdevumiem. Apmācībā tiek integrēta VTS (Vizuālās domāšanas stratēģija) metode, kas apvieno verbālo un vizuālo komunikāciju.

Nodarbībās Tu varēsi:

apgūt un praktizēt sarunvalodu un pamata gramatiku: runāšana, rakstīšana, klausīšanās un lasīšana / paplašināt vārdu krājumu / paplašināt zināšanas par XX un XXI gadsimta mākslas darbiem un personībām / iemācīties brīvi paust viedokli un uzturēt sarunu par dažādām ikdienišķām tēmām Angļu valodā.

Sarunu tēmas:

MĀKSLAS VĒRTĪBA / KOLEKCIONĒŠANA UN IZSOĻU NAMI / MĀKSLA UN SABIEDRĪBA / ASV STARPKARU LAIKĀ / MĀKSLA UN IKDIENAS OBJEKTI / MĀKSLA UN IDENTITĀTE

Tikšanās notiek:

Rīgas centrā, grupai piemērotākajā laikā (rīta un vakara grupa).

Dalības maksa 5 eur (par nodarbību)

Nodarbības vada Viktorija Kasperoviča (Mg Mākslas vēsture, Edinburgas universitāte, Lielbritānija).

REĢISTRĒT DALĪBU