1. solis / Mīlestības lēmums kā audzināšanas instruments.

Mīlestības lēmums – viens no galvenajiem pedagoģiskā darba instrumentiem šajā pedagoģijā. Mīlestība – tā ir attieksme, kura veidojas, pieņemot atbilstošu lēmumu. Mīlestības lēmums ir spēcīgs dzīves pārmaiņu instruments. Tam nav nekāda sakara ar cilvēka emocijām. Tā ir personības gribas nostāja. Viena cilvēka ceļš kopā ar otru… Mīlestības Lēmums ir atslēga, kas būtiski izmaina situāciju ģimenē.

2. solis / Satikšanās ar bērnu viņa jūtās.

Šis solis stāsta par satikšanos bērna jūtās. Kāpēc tas ir nepieciešams un kā to izdarīt? Ja bērns paliek viens spēcīgā pārdzīvojumā, nav līdzās cilvēka ar ko to līdzdalīt….viņš šajā spēcīgi sāpīgajā pārdzīvojumā iesprūst un tas ietekmē visu cilvēka dzīvi. Kādās jūtās bērni iesprūst? Izmisums un bezspēcība, netaisnības izjūta, vainas sajūta, bailes, naids… Mīlestības pedagoģija lieto dažādas metodes, lai satiktu bērnus šajās spēcīgajās jūtās, būtu kopā…

3. solis / Brīvā spēle.

Brīvā spēle ir radoša darbnīca bērnam, kurā viņš atkal var atrast sevi, savu radošo, unikālo būtību un atklāt šo savu dvēseles istabu, kurā viņš satiek pats sevi, savu iedvesmu un Dievu. Brīvā spēle atjauno cilvēka saikni ar viņa vienreizējo unikālo būtību.

4. solis / Ritms kā audzināšanas, apmācību un disciplinēšanas metode.

Mums apkārt ir dažādi ritmi – dienas, nakts, sirds puksti, pulss, gadalaiki. Ritms sakārto, rada drošību.Ritmam ir sava vieta mūsu dzīvē. Ritmi, kurus ieviešam attiecībās nes līdzīgu funkciju. Mīlestība ir sakārtotība. Sakārtotība rada drošību. Kā audzināšanā darbojās ritms? Kā ritmu var lietot kā audzināšanas un ārstēšanas instrumentu?

5. solis / Disciplinēšanas sistēma Mīlestības pedagoģijā. Galvenie disciplinēšanas likumi un veidi.

Lai runātu par disciplinēšanu, skaidri ir jāizprot jēdziens vardarbība. Vardarbība un disciplinēšana stāv ļoti tuvu. Bieži cilvēki, kuri cietuši no vardarbīgas disciplinēšana spēj vai nu nodot vardarbību tālāk vai nu nedisciplinēt bērnu vispār. Bet arī nedisciplinēšana izrādās vardarbība, jo netiek sniegta būtiska audzināšana bērnam, kas viņam ir eksistenciāli svarīga – robežu apzināšanās. Apzināties robežas ir bērna pamatvajadzība. Savukārt, Ja bērns netiek disciplinēts – izaug varmāka, kas neapzinās savas personības robežas.

6. solis / Bērnu traucējumi un to būtība.. Veidi, kā palīdzēt bērnam.”

Traucējuma «apslēptais stāsts» atklājas kontakta attīstīšanās procesā. Lai to atklātu jāattīsta dziļš kontakts ar bērnu.Bērni runā simbolu valodā – puķe, kuru bērns apgriež, stāsts par iekšēju agresiju, dusmām… Vai mēs šo simbolu valodu uztveram?

7. solis / Bērnu dusmas, darbs ar bērnu dusmām.

Ap dusmām ir radušies dažādi mīti. Cilvēks nolemj, ka dusmoties nav labi. Un tādēl nekad savas dusmas neizrāda. Tas nenozīmē, ka cilvēks nedusmojās. Viņš vienkārši neizrāda dusmas. Dusmas ir spēcīga enerģija – tai kaut kur jāpaliek. Tā vai nu gāžas ārā visnepiemērotākajā brīdī un formā vai sagrauž cilvēku no iekšas.

8. solis / Bērnu bailes, darbs ar bērnu bailēm.

Baiļu stāvoklis ir ļoti pazīstams bērniem. Bērnu bailes ir irracionālas, ar prātu neizskaidrojamas…Bailes ir lipīgas. Ja ar bailēm slimo vecāki, tās pielīp arī bērniem.

9. solis / Vainas sajūta

Vainas sajūta – bērnībai raksturīgas jūtas. Bērni bieži jūtas vainīgi. Viņi var sajusties vainīgi tur kur patiešām ir vainīgi un neatrast izeju ārā no šīm spēcīgajām jūtām, ja pieaugušie nepalīdz atrast šo izeju. Bērni var sajusties vainīgi tur kur viņu vainas nav. Tātad mēs varam izšķirt divu veidu vainas – reālu vainu un neirotisku vai nepatiesu vainu.

10. solis / Mazais bērniņš manī.

10 solis Mīlestības pedagoģijā – Saruna par to – kā palīdzēt sev. Kā pārtraukt ievainojumu, kas saņemti bērnībā ietekmi savā dzīvē. Katram cilvēkam ir bērnība, viņš ir bijis mazs bērns, kas kaut ko ir vai nav piedzīvojis. Daudzi ir bērnībā sāpināti bērni. Dīvaini, bet kad izaugam lieli, tad mazais sāpinātais bērns bieži vien nopietni ietekmē mūsu pieaugušā cilvēka dzīvi. Kāds ir pārāk jūtīgs un emocionāls, kāds dusmojas un jūtas savu dusmu priekšā bezspēcīgs, citam saglabājies ieradums kādu problēmu risināt saslimstot, u.t.t Bieži vien šo problēmu, kas ir emocionāla ir ļoti grūti pārvarēt pat tad, kad pieaugušais cilvēks to grib.

Atsauksmes

Šī ir tieši tā palīdzība, kura man šajā dzīves posmā bija nepieciešama. Sakārtoju svarīgas jomas savā dzīvē.

Cenšos vairāk ieklausīties bērnos, izprast viņu ‘es’.

Satikšanās ar sevi un saviem bērniem. Pašapziņa, sapratne, mīlestība.

Man radās kopaina kā pareizi strādāt ar bērniem, kādas metodes izmantot un kā pareizi rīkoties dažādās situācijās.

Jaunas atklāsmes bērnu audzināšanā. Sapratu cik svarīgi ir disciplinēt bērnu pareizi.

Ļoti iedvesmojošas nodarbības un ļoti noderīga praktiskā daļa. Atbrīvojos no ‘liekā’ sevī un labāk apzinos pie kā vēl jāstrādā. Manas attiecības ar bērnu ir palikušas daudz mierīgākas un draudzīgākas.

UZMANĪBU – GRUPA ŠOBRĪD IR PILNA

UN JAUNI DALĪBNIEKI NETIEK UZŅEMTI!

No 2. jūlija līdz 3. septembrim

ceturtdienās pl.17:30-20:30.

Rīgas iedzīvotājiem nodarbības apmaksā

Rīgas domes Labklājības departaments.

PIESAKIES!