Mīlestības māja

Mīlestības mājā tiek īstenota inovatīva, Latvijas speciālistu radīta, bērnu apmācīšanas un audzināšanas sistēma "Mīlestības pedagogija" Tās mērķis ir veidot izglītotu un radošu cilvēku, kurš dzīvo un attīstās saskaņā ar savu iekšējo būtību.
 
 
Mīlestības pedagogijas paspārnē ir dzimis jauns virziens - Mīlestības terapija, kurš ārstē bērnus, ar emocionāliem, attīstības, uzvedības vai mācību traucējumiem, atjaunojot saikni ar viņu patieso Es un viņu radošo potenciālu. Visi bērni, kas iet Mīlestības terapijas grupā, kļūst atvērtāki attiecībās, disciplinētāki, emocionāli veselāki, brīvāki no atkarībām. 70% bērni no traucējuma atveseļojas pilnībā.
milestibas-maja-butiba
 
 

Dzīve Mīlestības Mājā

 

Mēs mainījām dzīvesvietu, lai mūsu dēlam būtu iespējams attīstīties Mīlestības Mājā Brīnišķīgā, cieņas pilnā veidā pret bērniem, tiek mācītas robežas un prasme darboties komandā, Te ir nodrošināta iespēja bērnam augt radošumā, trennējoties radīt pašam ik dienas. Un kur vēl audzinātājas sarunājas ar bērniem dziedot? Paša bērna teiktais slimojot: ”Es gribu pie saviem draugiem dārziņā!” apstiprina, ka viņš tur jūtas droši- kā mājās.

Patrika mamma

Attieksme pret bērnu ir galvenais, kas šo vidi atšķir no citas vides. Mēs apmeklējām vairākas vietas, šeit mazā jūtas mierīgi, priecīgi un droši.

Betiņas mamma

Māksliniecisks un radošs miers. Tā es raksturotu šo vidi. Katrs darbojas un jūtas vērtīgs. Bērni dzīvo pilnvērtīgu dzīvi.

Viljama mamma