MĪLESTĪBAS MĀJA ir izglītības un terapijas centrs, kur īsteno Latvijas speciālistu radītu pedagoģijas metodi “Mīlestības pedagoģija”. Mūsu mērķis ir nodrošināt dabisku vidi bērna patiesas, iekšējās būtības izaugsmei. katra nodarbība veidota tā, lai palīdzētu bērniem ne vien apgūt pamatzināšanas, bet arī izprast un runāt par savu jūtu pasauli, atklāt un ikdienā attīstīt savus unikālos talantus un radošumu.

Mīlestības pedagoģija atbild uz mūsdienās ļoti svarīgu jautājumu –  kā disciplinēt bērnus, mācīt viņiem robežas tā, lai cienītu bērna pašvērtējumu, ļautu justies novērtētam un mīlētam. Mīlestības pedagoģijā apvienotas  pedagoģiskas metodes, kas uzsver mūzikas, mākslas un radošā procesa nozīmīgumu bērna attīstībā. Bērniem ik dienu tiek piedāvātas aktivitātes, kas stiprina bērnu radošo potenciālu, talantus, paaugstina iniciatīvu un pašvērtējumu, bērni mācās draudzēties un veidot emocionāli inteliģentas attiecības ar dažāda vecuma bērniem.

Mīlestības pedagoģija sevī ietver metožu kopumu, kas veicina:

Bērnu pašapziņas celšanu

Radošā potenciāla atraisīšanu

Bērnu māksliniecisko talantu atklāšanu un attīstīšanu

Drošas un atklātas saskarsmes veidošanu, atklātu sarunu ar bērniem  par viņu jūtām

Bērna intelekta mērķtiecīgu attīstīšanu caur spēli, rotaļu, ritmu, mākslu un kopēju darbu.

Kontakti

milestibasmaja@gmail.com

Gustava Zemgala gatve 48, Rīga, LV 1038