Mīlestība ir īsts piedzīvojums!


Mīlestības pedagoģija ir Latvijā tapis inovatīvs pedagoģijas virziens, kas met izaicinājumu mūsdienu laikmeta valdošajai pedagoģiskajai domai – par bērnu audzināšanu ļoti intelektuālā, virspusējā  un steigas pilnā garā.

Šķietami naivs, pats vārds ‘mīlestība’ ir reizē izaicinājums un piedzīvojums. Piedzīvojums, kurš tik ļoti pietrūkst mūsu komunikācijā un ikdienas dzīvē. Par mīlestību nevar samaksāt vai saņemt algu. To izvēlas kā dzīves ceļu, kā veiksmes ceļu vai aicinājumu. Šo ceļu var izvēlēties katrs, lai kādā situācijā atrastos. Mīlestība ir stiprāka par jebkādu ļaunumu, bet tā prasa savu cenu un tā var būt pietiekoši augsta, tādēļ ne katrs sasniedz veiksmes virsotni.

‘Mīlestības pedagoģija’ ir iedrošinājums un stiprinājums tiem, kas iet šo ceļu un ceļa zīme tiem, kas grib iet.

Mīlestības valoda var būt izsakāma dažos vārdos, kurus atradis un izteicis Horvātu katoļu priesteris Tomislavs Ivančičs : “Tu neko nevari izdarīt tādu, lai es tevi pārtrauktu mīlēt…..” Reiz kādā konferencē lasīju lekciju ‘Mīlestības pedagoģijā’ un viena skolotāja man jautāja: “Kā ir iespējams mīlēt katru bērnu, ja vienā darba dienā cauri skolotājas klasei iziet 240 bērnu? Vai tas ir iespējams mīlēt katru? “ Es toreiz atbildēju, “Mīlestība, tā ir izvēle. Tas ir cilvēka izvēlētais dzīves ceļš un dzīvesveids. Ja cilvēks izvēlās šo dzīves ceļu, mīlestība pati sāk darboties viņā. Mīlošam cilvēkam mīlestība kļūst darbīga un pati pieskaras katram, kas ir viņa ceļā.”

Jēzus teica – “To es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu!” (Jņ 15,17). Bet kā mīlēt, ja pats neesi piedzīvojis to, ka Tevi kāds mīl bezgalīgi un reizē tik vienkārši, mīl katru sīkumu Tavā dzīvē, mīl Tavu ikdienu, Tavas jūtas, talantus, mīl Tevi … bez nosacījumiem?

Kā mīlēt? Kā atvērties, lai saņemtu mīlestību? Kā to dot? Kur atrast šo „zeltu”, kurā zelta nav ne grama?

Lai kopīgi  meklētu atbildes uz šiem jautājumiem,

lai vairotu labo uz zemes,

mēs,

Mīlestības Mājas komanda,

veltam savu darbu

ģimenei. 

Ina Grasmane, psiholoģe, Mīlestības pedagoģijas autore.